Mustafa Kemal’in Kağnısı Şiirindeki Deyimler

Mustafa Kemal’in Kağnısı Şiirindeki Deyimler. fazıl Hüsnü Dağlarca’nın yazdığı bu şiirde geçen deyimleri ve anlamlarını kısaca yazdık. Mustafa Kemal’in Kağnısı şiirinde yer alan, geçen deyimleri nelerdir?

Mustafa Kemal’in Kağnısı Şiirindeki Deyimler

Dağ taş aşmak: (Dağlar aşmak) : Büyük yüklerin, zorlukların altından kalkmak, başarıyla zorlukları göğüslemek

Nam salmak: Ününü her yana yaymak

Kardeş gibi olmak :  Arkadaşlar arasındaki sevgi ve bağlılığın ileri derecelerini anlatan ve artık aynı ana babadan doğmuş gibi olmak anlamında bir deyimdir.

Yükünü almak (almıştı yükünü) : Taşıyabileceği en ağır yükü yüklenmiş olmak.

Yola doğrulmak (koyulmak): Gidecek yere doğru yola çıkmak ve ilerlemek

Nazar değmek : Kıskançlık ya da hayranlıkla bakmaktan dolayı bir şeye çöken uğursuzluk

Ayağını öpmek : Çok yalvarırım, anlamında kullanılan bir deyimdir.

Yollarda komak (yollarda bırakmak) :Verilen desteği, yapılan yardımı sonuna kadar götürmemek.

Kulun köpeğin olayım (kulu köpeği olmak) :  Çıkar veya bağlılık nedeniyle ütün isteklerini yerine getirmeye hazır olmak.

Ses seda uzaklaşmak (ses seda çıkmamak): Bir kimseden herhangi bir tepki ya da haber gelmemesi. * Birinden ya da bir yerden bir haber gelmemek ya da bir tepki görülmemek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir