Okuduğunuz metinde geçen bazı kelimeler, harfleri eksik olarak verilmiştir. Sözlük anlamından hareketle eksik harfleri örnekteki gibi tamamlayarak kelimeleri belirleyiniz.

Okuduğunuz metinde geçen bazı kelimeler, harfleri eksik olarak verilmiştir. Sözlük anlamından hareketle eksik harfleri örnekteki gibi tamamlayarak kelimeleri belirleyiniz.

Okuduğunuz metinde geçen bazı kelimeler, harfleri eksik olarak verilmiştir. Sözlük anlamından hareketle eksik harfleri örnekteki gibi tamamlayarak kelimeleri belirleyiniz.

  1. ordu
  2. yurt
  3. taarruz
  4. buyruk
  5. siper
  6. tutsak
  7. işgal
  8. rıhtım
  9. şenlik

1. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü. ORDU
2. Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan YURT
3. Yıpratmak amacıyla doğrudan doğruya silahlı veya silahsız bir eylemde bulunma, hücum. TAARUZ
4. Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, buyuru, emir. BUYRUK
5. Askerlerin savaşta vurulmamaları ve rahat ateş edebilmeleri için kazılmış, üstü açık hendek. SİPER
6. Savaşta ele geçen düşman esir. TUTSAK
7. bir yeri ele geçirme. İŞGAL
8. Bir akarsu veya deniz kıyısında doldurularak yapılmış, gemilerin indirme bindirme veya yükleme boşaltma yapabileceği yer. RIHTIM
9. Şen olma durumu, şetaret. ŞENLİK

Bu kelimelerden üç tanesini seçerek cümlede kullanınız?

Ordu düşmana saldırdı.
Yurdumuzu düşmana karşı koruduk.
Tutsaklar firar etti.
Yaz şenlikleri yapıldı.
İşgal altındaki vatanı korudular.
Askerler siperlerden ateş ediyor.

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan deyimlerin anlamlarını, cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi boş bırakılan yerlere yazınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir