Okul Meclisleri, İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları, Kamu Denetçiliği Kurumu Hakkında Bilgi Edininiz.

Size göre çevremiz ile doğru iletişimi nasıl kurabiliriz?
Hakkında bilgi edininiz.

Okul Meclisleri, İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları, Kamu Denetçiliği Kurumu Hakkında Bilgi Edininiz. 4.sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi kitabındaki (33. sayfa) ödev sorusunun kısaca cevabını okuyabilirsiniz.

Okul Meclisleri, İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları, Kamu Denetçiliği Kurumu Hakkında Bilgi Edininiz.

Okul Meclisleri, İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları, Kamu Denetçiliği Kurumu Hakkında Bilgiler;

Okul Meclisleri

Amacı: Öğrencilere demokrasi kültürünü aşılamak,  seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

  • Okul yönetiminde çocuklara söz hakkı tanımaktır.
  • Başkan oy çokluğu ile seçilir.
  • Okul öğrenci meclisi iki ayda bir toplanır.

Okul Meclisinin Görevleri

Öğrencilerin eğitim ve okul yaşantısını ilgilendiren, eğitimde başarı düzeyi, ulaşım sorunları, sağlıklı beslenme, barınma, zararlı alışkanlıklar, spor imkânları gibi konular görüşülür. [ 1 ]

Kamu Denetçiliği Kurumu

Görevi;

İdarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla…” görevlendirilmiştir. [ 2 ]

İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları

Görevleri;

  • İnsan hakları ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak,

  • İnsan haklarının korunması

  • İnsan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari sebepleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin valilik veya kaymakamlık makamına önerilerde bulunmak,

  • Her türlü ayrımcılığın önlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

  • İdarenin uygulamalarında vatandaşlara hoşgörü ve nezaketle yaklaşılmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, [ 3 ]

Sonuç

Bu üç yapı, insan hak ve özgürlüklerinin korunması, ihlallerin önlenmesi için vardır.

One Comment on “Okul Meclisleri, İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları, Kamu Denetçiliği Kurumu Hakkında Bilgi Edininiz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir