Ömür Törpüsü Metni Cevapları- 6. Sınıf Türkçe -Sayfa 149, 152, 153, 154, 155, 156

Bu yazıda “Ömür Törpüsü Metni Cevapları- 6. Sınıf Türkçe Kitabı -Sayfa 149, 152, 153, 154, 155, 156″ cevaplarını yazdık. Ömür Törpüsü metni etkinlik cevaplarını aşağıdaki bölümden kontrol edebilirsiniz.

Ömür Törpüsü Metni Cevapları- 6. Sınıf Türkçe -Sayfa 149, 152, 153, 154, 155, 156

Ömür Törpüsü Metni Cevapları Sayfa 149 – 6. Sınıf Türkçe Kitabı

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerini açıklayınız.

“Sorumluluktan kaçan bütün insanlar, doğruluktan çok zor söz edecek kadar bencildirler.” Kemal Tahir

Sorumluluk almak başkalarını düşünmek demektir, çabayı gerektirir. Sorumluluk alan kişi başkalarını düşünür ve buna göre hareket eder.  Sorumluluk almayan kişi sadece kendini düşünür. Bencil kişi sadece kendisini düşündüğü için dürüst olması beklenmez.

“Düşen bir çığda hiçbir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz.” Oscar Wilde (Oskır Vaylt)

Cevap: Grup halinde yapılan bir davranıştan dolayı oluşan zararı gruptaki hiç kimse sahiplenmez. Grup halinde olunsuğunda bireysel sorumluluk olmaz. Herkes suçu başkasına atar.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Toplum hayatında, bireylerin birbirlerine karşı sorumlulukları nelerdir?

Can ve mal güvenliğine, kişisel haklarına saygılı olmak,

• Toplumun diğer bireylerine karşı sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizi düşünüyor musunuz? Açıklayınız.

Evet getiriyorum. Kanunlar ve kurallar bu sorumlulukları korumak için vardır. Ben de kanun ve kurallara uyarak bireyelre karşı sorumluluklarımı yerine getirdiğimi düşünüyorum.

• Sizce büyük şehirler, o şehirde yaşayan insanların birbirleriyle ilişkilerini nasıl etkilemektedir?

Olumsuz etkilemektedir. Büyük şehirlerde insanlar birbirlerine yabancılaşmakta, bencil davranmaktadırlar. İnsanlar birbirinden uzaklaşmaktadır.

3. ETKİNLİK

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.

Cevap: Şehre taşınan bir kişinin şehirde yaşadığı zorluklar ve tekrar köyüne taşınması anlatılıyor olabilir.

Ömür Törpüsü Metni Cevapları Sayfa 152 – 6. Sınıf Türkçe Kitabı

4. ETKİNLİK

“Ömür Törpüsü” adlı metni, bir kez de dramatize ederek okuyunuz. Bunun için önce aşağıdaki soruları cevaplayınız:

a. Sizce bu metnin türü nedir?

Cevap: Hikaye.

b. Sizce bu metin, canlandırılmaya uygun bir metin midir? Açıklayınız.

Cevap: Evet uygundur.

5. ETKİNLİK

a. “Ömür Törpüsü” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterinize yazınız.

Ömür Törpüsü, apar topar, bezmek, tutturmak,

b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.

c. Ardından bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğreniniz.

 • Ömür Törpüsü: insanı sıkıntılarla, üzüntülerle yıpratan uzun iş.
 • apar topar: Hızlı bir şekilde
 • Bezmek: bıkıp usanmak,
 • tutturmak:aklına koyup üzerinde direnerek durmak.
 • Akort: Uyumlu olmak
 • Velhasıl: kısacası, özetle.

ç. Anlamını doğru tahmin ettiğiniz kelimenin yanına “ ” işareti koyunuz.

Bildiğiniz kelimelere tik işaret koyun.

6. ETKİNLİK

5. Etkinliği yaparken anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerin tamamını kullanarak defterinize istediğiniz konuda bir düşünce yazısı yazınız.

Yukarıdaki kelimeleri kullanarak şu yazıyı yazabilirsiniz.

İnsan hayatında çeşitli sorunlarla karşılaşır. Bunlar insanın ömür törpüsüdür. Derler insanı yaşamaktan bezdirir. Bu dertlere karşı apar topar çözümler bulmaya çalışır. Bazen çözüm bulmaz illa istediği gibi olması için tutturur. Ama insan bu ömür törpüsü dertler için düşünmeli, hayatını nasıl daha güzel hale getirebilirim diye düşünmelidir. Velhasıl insan dertleri ömür törpüsü olarak karamsarlığa kapılmamalı. Sorunlara çözüm bulmalıdır.

7. ETKİNLİK

A. Aşağıdaki cümleyi tahtaya yazınız.

“Alp, altın kolyeyi denizin dibinden çıkardı.”

B. Aşağıdaki soruları A maddesindeki cümleye göre cevaplayınız.

1. Alp, denizin dibinden neyi çıkardı?

Cevap: altın kolyeyi

2. Alp, altın kolyeyi nereden çıkardı?

Cevap: denizin dibinden

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. B. maddesindeki 1. soruya niçin yalnızca “kolye” kelimesi değil de “altın kolye” kelime grubu cevap olmuştur?

Cevap: Altın kolye ismini nitelediği için. Kolyeye farklılık kazandırdığı için.

b. B. maddesindeki 2. soruya niçin yalnızca “dip” kelimesi değil de “denizin dibi” kelime grubu cevap olmuştur?

Cevap: Her iki kelime tamlama oluşturduğu için.

c. “Kolye” kavramı ile “altın kolye” kavramı arasındaki fark nedir?

Kolye bütün kolyeleri anlatırken, altın kolye sadece altın yapılmış kolyeleri ifade eder. Benzerlerinden farkı anlatılır.

ç. “Dip” kavramı ile “denizin dibi” kavramı arasındaki fark nedir?

Dip kavramı herhangi bir şeyin aşağıda kalan bölümü demektir. Denizin dibi ise denizin en son bölümü anlamı taşır. Denize ait dip anlamı ile farklılık ortaya konmuştur.

d. “Altın kolye” kelime grubunu oluşturan kelimelerin her birinin türü nedir?

Cevap: İsim.

e. “Denizin dibi” kelime grubunu oluşturan kelimelerin her birinin türü nedir?

Cevap: İsim.

Ömür Törpüsü Metni Cevapları Sayfa 153 – 6. Sınıf Türkçe Kitabı

f. “Altın kolye” kelime grubunda asıl belirtilen, anlatılan varlık hangisidir?

Cevap: Kolye

g. “Denizin dibi” kelime grubunda asıl belirtilen, anlatılan varlık hangisidir?

Cevap: Dip

Ç. Aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

Bir ismin, benzerlerinden ayırt edilebilmesi için bir başka isimle veya bir zamir ya da sıfatla anlam ilişkisi kurarak oluşturduğu söz öbeğine tamlama denir.

Tamlamalar, iki unsurdan oluşur: tamlanan, tamlayan. Asıl anlatılan, işaret edilen, temel olan varlığa tamlanan denir. “Denizin dibi” tamlamasında “dip” tamlanan, “altın kolye” tamlamasında ise “kolye” tamlanandır. Türkçede tamlanan olan kelimelerin türü isim olur.

Tamlamalarda tamlananı açıklayan, onun bir özelliğini ya da neye, kime ait olduğunu belirten kelimeye ise tamlayan denir. “Denizin dibi” tamlamasında “deniz” tamlayan, “altın kolye” tamlamasında ise “altın” tamlayandır. Türkçede tamlayan, sıfat da isim de olabilir. Tamlayan sıfatsa, yani tamlama “sıfat + isim” şeklindeyse sıfat tamlaması meydana gelir; tamlayan isimse, yani tamlama isim + isim şeklindeyse isim tamlaması meydana gelir.

D. “Ömür Törpüsü” adlı metinde kullanılan isim ve sıfat tamlamalarını bularak bunların altlarını çiziniz. Metindeki isim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını belirlemek için aşağıdaki soruyu cevaplayınız.
“Metinde, isim ve sıfat tamlamaları olmasaydı metnin anlamı nasıl etkilenirdi?”

Metin anlaşılmazdı. Çok sıradan olurdu.

Cevap:

 • küçük bir kasaba (sıfat tamlaması)
 • emekli maaşı (isim tamlaması)
 • bir ev (sıfat tamlaması)
 • kaçan tren (sıfat tamlaması)
 • büyükşehirdeki ev (sıfat tamlaması)
 • araba sesleri (isim tamlaması)
 • kuş sesleri (isim tamlaması)
 • üç dört ay (sıfat tamlaması)
 • korna sesi (isim tamlaması)
 • Hasan Bey’in kafası (isim tamlaması)
 • Bir sürü insan (sıfat tamlaması)
 • birbirine çarpan, öne geçen, arkada kalan yüzlerce insan (sıfat tamlaması)
 • ömür törpüsü (isim tamlaması)
 • bir törpü (sıfat tamlaması)
 • bir ev (sıfat tamlaması)
 • sevinçli haber (sıfat tamlaması)
 • bir sürü bahane (sıfat tamlaması)
 • apartmanlarının sokağına (isim tamlaması)
 • otobüs kuyruğu (isim tamlaması)
 • bu akşam (sıfat tamlaması)
 • başka bir yemek (sıfat tamlaması)
 • ceketin yakaları (isim tamlaması)
 • sesinin tonunu (isim tamlaması)
 • kapalı bir kutu (sıfat tamlaması)
 • Fatma Hanım’ın boynuna (isim tamlaması)

8. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Metinde anlatılan olay nedir?

Cevap: Köyde yaşayıp, şehre yerleşen bir ailenin şehre alışmaması anlatılmıştır.

2. Metinde anlatılan olay “yaşanabilir, gerçekleşebilir” bir olay olarak nitelenebilir mi? Açıklayınız.

Cevap: Evet. Çünkü anlatılanlar her insanın başına gelebilecek şeylerdir.

3. Metnin kahramanları kimlerdir?

Cevap: Hasan Bey, Fatma hanım.

4. Hasan Bey nasıl biridir?

Cevap: Emekli, memleketini seven, alışkanlıkları olan bir kişidir.

5. Hasan Bey ve Fatma Hanım neden büyükşehire taşınmaktadır?

Cevap: Fatma Hanım’ın ısrarı nedeniyle taşınmıştır.

6. Büyükşehir hayatı Hasan Bey’i nasıl etkilemektedir?

Cevap: Hasan Bey büyükşehirdeki yaşama alışamadı, yaşantıdan rahatsız olmuştur.

7. Fatma Hanım, büyükşehir yaşamından memnun kalıyor mu? Açıklayınız.

Cevap: Kalmıyor. Çünkü oda kutu gibi bir evde yaşamaktan bıkmıştır.

8. Hasan Bey’in ve Fatma Hanım’ın hangi kişilik özelliklerine sahip olduğunu düşünüyorsunuz? Metnin hangi bölümü, metindeki hangi ifadeler onların bu özelliklere sahip olduklarını düşünmenize neden oldu? Metindeki bu bölüm ve ifadeleri belirterek açıklayınız.

Cevap: Arkadaşlığa ve dostluğa önem veren kişilerdir.

Bu parçadaki şu cümleden anlıyoruz.  “”Büyükşehirde kötü de olsa bir laf eden oldu mu? Hastalansan, ölsen gitsen cenazeni kaldıracak bulunmaz. Olsun, yapamadılar desinler, sefa süremediler desinler. Sefa sürmenin beklemekten bel bükmek
olduğunu bilmezler.”

9. Kasabaya dönme fikri Hasan Bey’in aklına nerede geliyor?

Cevap: Otobüs kuyruğunda ilerlerken geliyor.

10. Hasan Bey, Fatma Hanım’ı kasabaya dönmeye ikna etmek için kafasından hangi düşünceleri geçirmektedir?

Cevap: Burada yalnız olduklarını, sefa sürmenin böyle olmadığını anlatacaktır.

11. Hasan Bey, niçin kasabaya dönme fikrini Fatma Hanım’a söylemekte zorlanacağını düşünüyor?

Cevap: Çünkü karısı ısrarcı olduğu ve dönmeyi kabul etmeyeceğini düşündüğü için.

12. Metinde “ömür törpüsü”ne benzetilen nedir?

Cevap: Şehirde yaşamak.

13. Metin, düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe neden oldu mu? Açıklayınız.
Evet oldu. Büyükşehirler insanları yalnızlaştırmaktadır.

14. Metinde işlenen sorun nedir? Sizce bu sorunun çözüm yolları nelerdir?

Cevap: Büyükşehirdeki insanların yalnızlaşması, iletişim kurmaması, şehir hayatının insan sağlığını bozması sorunları anlatılmaktadır.

Sorunların çözülmesi için; Şehirlere göçlerin önlenmesi, şehirlerde ilişkileri artıracak sosyal faaliyetler yapılması.

Ömür Törpüsü Metni Cevapları Sayfa 154 – 6. Sınıf Türkçe Kitabı

9. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Metinde yazar ne anlatıyor, neden söz ediyor?

Cevap: Büyükşehirde yaşamanın zor olduğu.

• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

Cevap: Büyükşehirlerde yaşamanın kolay olmadığını anlatmak için.

• Yazarın bu metinde okuyucuya aktarmak istediği asıl fikir, vurguladığı ileti nedir?

Cevap: İnsanlar yaşam tarzlarından kolay kolay vazgeçemezler.

10. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Ömür Törpüsü” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Büyükşehirde yaşamın insan hayatını zorlaştırdığı için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Uyumludur.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: Büyükşehirde Yaşamın Zorlukları, Şehirde Yaşamak Zordur, Şehrin Zorlukları

11. ETKİNLİK

Metindeki hikâye unsurlarını belirlemek için aşağıdaki çalışmaları yapınız.

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. “ ‘Ömür Törpüsü’ adlı metin, bence bir olay yazısıdır; düşünce yazısı değildir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Evet, metinde bir olay anlatılmaktadır.

b. “Ömür Törpüsü” adlı metinde anlatılan olay nedir?

Cevap: Bir ailenin büyükşehirdeki yaşama alışamaması olayı anlatılmıştır.

c. “Ömür Törpüsü” adlı metinde anlatılan olay, yaşanması mümkün olan, gerçek hayatta yaşanabilecek bir olay mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet.

ç. “Ömür Törpüsü” adlı metinde anlatılan olay yaşanmış bir olay olabilir mi? Açıklayınız.

Cevap: Olabilir. Çünkü herkesin başına gelebilme olasılığı vardır.

d. “Ömür Törpüsü” adlı metinde kişilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.

Cevap: Verilmiştir.

e. “Ömür Törpüsü” adlı metnin kişileri, kahramanları kimlerdir?

Cevap: Hasan Bey, Fatma Hanım.

f. “Ömür Törpüsü” adlı metinde, olayın veya olayların yaşandığı yer ya da yerlerle ilgili bilgilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.

Cevap: Verilmiştir.İzmir ve kasaba.

Ömür Törpüsü Metni Cevapları Sayfa 155 – 6. Sınıf Türkçe Kitabı

g. “Ömür Törpüsü” adlı metinde, olayın veya olayların yaşandığı zamanla ilgili bilgilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.

Cevap: Verilmemiştir.

ğ. “ ‘Ömür Törpüsü’ adlı metin, okurlara haz vermek amacıyla yazılmış bir metindir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Hayır katılmıyorum. Çünkü yaşanan zorluklar anlatılmıştır. bunlarda insana haz vermez.

B. “Ömür Törpüsü” adlı metnin olay örgüsünü ortaya çıkarmak için metinde ana olaya bağlı olarak gerçekleşen bütün olayları belirleyiniz. Birbirleriyle sebep sonuç ilişkisi içinde olanları gerçekleşme, oluş sırasına koyarak “Ömür Törpüsü” adlı metnin olay örgüsünü defterinize yazınız.

Cevap:

 1. Hasan Bey’in emekli olması.
 2. Fatma Hanım’ın büyükşehire taşınma isteğinde ısrar etmesi.
 3. Kasabadaki evlerini satmaları.
 4. Büyükşehirden ev alıp taşınmaları.
 5. Eşyalarını yenilemeleri.
 6. Gün geçtikçe şehirdeki yaşamdan rahatsız olmaları.
 7. Hasan Bey’in kasabaya geri dönmeyi istemesi.
 8. Karısını kasabaya dönme konusunda ikna etmek için düşünmesi.
 9. Hasan Bey’in eve gelmesi, karısının bütün eşyaları topladığını görmesi.
 10. Karısının kasabaya geri dönmek istediğini söylemesi.

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. “Ömür Törpüsü” adlı metin, 1. tekil kişi (ben) ağzından mı anlatılmaktadır? Açıklayınız.

Cevap: Hayır. !. tekil şahıs olsa cümle yükleminde 1. tekil şahıs kullanılırdı.

b. Metin, 3. tekil kişi (o) ağzından mı anlatılmaktadır? Açıklayınız.

Cevap: Evet. Yüklemler 3. tekil şahıs vardır.

c. Metindeki anlatıcı “kahraman, gözlemci, hâkim – ilahi” bakış açılarından hangisine sahiptir? Düşüncelerinizi gerekçeleriyle açıklayınız.

Cevap: Hâkim – ilahi bakış açısı vardır.

Çünkü anlatıcı metindeki kahramanların psikolojik durumları, akıllarından geçenler ve duygularını da bilmektedir.

12. ETKİNLİK

Kitabınızın ilk metni olan “Forsa” adlı metinle “Ömür Törpüsü” adlı metni karşılaştırabilmeniz için aşağıdaki soruları cevaplayınız. Soruları cevaplamaya geçmeden önce hatırlayabilmeniz için “Forsa” adlı metni sessiz okuma yöntemiyle bir kez okuyunuz.

• Sizce “Forsa” adlı metin, “Birey ve Toplum” teması altında ele alınabilecek, işlenebilecek bir metin midir? Açıklayınız.

Cevap: Evet. Forsa’da yabancı bir yerde yaşamak zorunda olan bir insanın karşılaştığı zorluklar anlatılmaktadır.

• Sizce “Ömür Törpüsü” adlı metin, “Erdemler” teması altında ele alınabilecek, işlenebilecek bir metin midir? Açıklayınız.

Cevap: Değildir. Metinde herhangi bir erdemden bahsedilmemektedir.

• Sizce “Forsa” ve “Ömür Törpüsü” adlı metinlerde ele alınan konuların, anlatılanların birbiriyle herhangi bir ilişkisi olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.

Cevap: Söylenebilir. Çünkü ikisi de memleketten uzakta yaşamaktadırlar.

• “Forsa” ve “Ömür Törpüsü” adlı metinlerin ana fikirlerini söyleyiniz. Her iki ana fikrin de insanlar için önemli mesajlar içerdiğini düşünüyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Evet. İnsan memleketini sever. İnsan yaşadığı yerde daha rahat eder.

• “Forsa” ve “Ömür Törpüsü” adlı metinleri “metindeki anlatıcı” bakımından karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?
Her iki metinde de anlatıcı 3. kişi, hakim-ilahi bakış aısına sahiptir.

• “Forsa” ve “Ömür Törpüsü” adlı metinleri “olay örgüleri” bakımından karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?

Cevap: Benzer örgüye sahiptirler.

• “Forsa” adlı metnin kahramanı “Kara Memiş” ile “Ömür Törpüsü” adlı metnin kahramanı “Hasan Bey”i karşılaştırdığınızda herhangi bir benzerlik ve farklılık görebiliyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: İkisinde de memleket özlemi vardır. Kara Memiş memleketinden zorla ayrılmıştır. Hasan Bey kendi isteği ile ayrılmıştır.

OH BEEEEE BİTTİ. 🙂 🙂

İLAVE BİLGİ NOTU

Ömür Törpüsü Nedir?

İnsan yaşamını kısaltacak kadar sıkıcı ve güç uğraş. Uzun yıpratıcı, yorucu iş.

Ömür Törpüsü Metni Cevapları- 6. Sınıf Türkçe -Sayfa 149 152 153 154 155 156 sayfa cevaplarını yazdık.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir