5. Sınıf Türkçe Kitabı Okuma Kitaplarım Etkinlik Cevapları Sayfa 166, 167, 168, 169, 170, 171

Bu yazıda “5. Sınıf Türkçe Kitabı Okuma Kitaplarım Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 166, 167, 168, 169, 170, 171″ cevaplarını yazdık. 5. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan “Okuma Kitaplarım” metni cevaplarını aşağıdaki bölümden yazabilirsiniz. Okuma Kültürü temeasında yer alan Okuma Kitaplarım Ekinlik cevapları.

5. Sınıf Türkçe Kitabı Okuma Kitaplarım Etkinlik Cevapları Sayfa 166, 167, 168, 169, 170, 171

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Daha önceki sınıflarda okuduğunuz ders kitaplarınızı saklıyor musunuz? O kitapları bugün gördüğünüzde neler hissediyorsunuz?

Geri dönüşüme veriyorum. Bazı sakladığım kitapları görünce o günleri hatırlıyorum.

2. Eski ders kitaplarınızdaki okuma parçalarına dair aklınızda kalanları anlatınız.

Heyecanlı ve güzel parçalardı. Parçaların devamını merak edip kitaplarını alıp okuyordum.

 Sayfa 166 – Okuma Kitaplarım Metni Cevapları – 5. Sınıf

1. ETKİNLİK

5. Sınıf Türkçe Kitabı Okuma Kitaplarım Metninde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek aşağıdaki yönergeyi uygulayınız.

Anlamını bilmediğim kelime : PALTO
Metinde hangi cümlede? :  Sonra, o resimlerde yavaş yavaş dallar tomurcuklanır, ağaçlar çiçek açar, paltolu çocuklar paltolarını çıkarmaya başlarlardı
Tahminim : Giysi çeşidi
Sözlük anlamı : Kalın kumaştan yapılan ve soğuk havalarda giysinin üstüne giyilen elbise.
Cümlede kullanıyorum!: Hava soğuk olduğu için paltomu giydim.

Anlamını bilmediğim kelime : ÖBÜR
Metinde hangi cümlede? Böyle olacağını bilseydim, birkaçınızı olsun öbür kitaplarımın arasında saklamaz olur muydum?
Tahminim: Diğeri
Sözlük anlamı:Bilinenden, sözü edilenden ayrı ya da bu adılıyla belirtilen bir şeyden sonra olan.
Cümlede kullanıyorum!: Yeni aldığım kitabı öbürlerinin yanına koydum.

Anlamını bilmediğim kelime: TALİH
Metinde hangi cümlede? Talihime çıkan parçayı okuyacaktım.
Tahminim: Şans
Sözlük anlamı: İnsanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığına, rastlantıları düzenlediğine inanılan doğaüstü güç.
Cümlede kullanıyorum! : Talihim iyi giderse yazılıdan iyi not alacağım.

2. ETKİNLİK

Aşağıda verilen kelimelerin eş anlamlılarını örnekteki gibi bulunuz. Ulaşacağınız anahtar kelimeyi belirleyiniz.

Bulmaca cevabı

 •  A Dost → Arkadaş
 •  B  Cevap → Yanıt
 •  C Okul → Mektep
 •  Ç İmtihan → Sınav
 •  D Hayal → Düş
 •  Talih → Şans
 •  F Yıl → Sene

ANAHTAR KELİME: ARKADAŞIM KİTAP

 Sayfa 167 – Okuma Kitaplarım Metni Cevapları – 5. Sınıf

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz 5. Sınıf Türkçe Kitabı “Okuma Kitaplarım” metinden hareketle cevaplayınız.

1. Yazar okuma kitaplarındaki resimleri nasıl betimliyor? Anlatınız.

Cevap: Kış aylarına düşen parçalarda kış resimleri vardı. Sonra, o resimlerde yavaş yavaş dallar tomurcuklanır, ağaçlar çiçek açar, paltolu çocuklar paltolarını çıkarmaya başlarlardı. Kısa pantolonları diz kapaklarını örtecek şekilde biraz geçen, saçları düzgünce taranmış, güler yüzlü çocuk resimleri vardı.

2. Ders kitaplarınızı aldığınızda siz de yazarın hissettiği gibi hissediyor musunuz? Niçin?

Evet. Heyecanla resimlerine bakar. Arka sayfalardaki parçalara ne zaman okuyacağız diye sabırsızlıkla beklerdim.

3. Yazar gelecek derslerde okuyacağı okuma parçalarının resimlerine baktığında neler hayal etmektedir?

Cevap: Resimlere baktıkça yaz tatilinin hayellerine dalar, okuma imtihanını, okuyacağı parçayı, kuşlar ötüşünü, ağaçların yapraklarının salladığı görmeyi, satıcıların sesleri duyduğunu öğretmenin sorular sormasını, cevap verişini, imtihan odasından çıkışını hayal etmektedir.

4. Yazar okuma kitaplarına niçin özlem duymaktadır? Açıklayınız.

Yazar okuma kitaplarını okurken duyduğu heyecanı, şimdi yaşayamadığı için kitaplarına özlem duymaktadır.

5. Sizin de yazar gibi okumayı özlediğiniz kitaplarınız var mı?

Evet var. Harry Potter, Ökkeş Tatilde, Keloğlan Devler Ülkesinde, Çocuk Kalbi, Ayşegül Okulda vb.

4. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki kök ve ekleri anlamlı kelimeler oluşturacak şekilde örnekteki gibi eşleştiriniz.

palto – resim – kitap – iyi
-ler | -ım | -i | -lar | -lik | -lu

Cevap: 

 • resim -ler
 • kitap -lık
 • iyi -lik

b) Eşleştirme sonrasında yeni anlam kazanan ve anlamları değişmeyen kelimeleri gruplandırınız.

Yeni Anlam Kazanan Kelimeler:

 • paltolu
 • kitaplık
 • iyilik

Anlamları Değişmeyen Kelimeler:

 • resimler

 Sayfa 168 – Okuma Kitaplarım Metni Cevapları – 5. Sınıf

5. ETKİNLİK

5. Sınıf Türkçe Kitabı Okuma Kitaplarım Metninden ve aşağıdaki görsellerden hareketle yazarın okuma kitaplarında neler bulunduğunu yorumlayınız.

Yazar okuma kitaplarında, parçalar mevsimlere bölünmüştü. Çiçeklerin açtığı ilkbahar mevsimi, güneş ve tatilin olduğu yaz mevsimi, , yağmurların yağdığı yaprakların döküldüğü sonbahar mevsimi, karın yağdığı çocukların kardan adam yaptığı kış mevsimi yazarın kitaplarında yer almaktadır.

 Sayfa 169 – Okuma Kitaplarım Metni Cevapları – 5. Sınıf

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin anlam özelliklerini örnekteki gibi yazınız. Bu anlam özellikleri ile ilgili birer cümle de siz kurunuz.

Amaç – Sonuç: Öğretmenim imtihan yapmak için beni imtihan odasına çağırdı.

Cümle: Kitap almak için babamdan para istedim.

Neden – Sonuç: Sizleri zamanla bu kadar özleyeceğimi bilseydim birkaçınızı olsun öbür kitaplarım arasında saklamaz mıydım?

Cümle: Yol çalışması olduğu için trafik sıkışıktı. Elektrikler kesildiği için ödevlerimi yapamadım.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözü açıklamak amacıyla bir konuşma planlayınız. Konuşma esnasında beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya özen gösteriniz.

Kitap okumayı sevmeyen yoktur. Aradığı kitabı henüz bulamamış olan vardır.

Cevap: 

Kitap okumak zevkli bir iştir. Bunun aksini düşünen kişi ise aslında ilgi alanına uygun kitap okumamış demektir. İnsanların ilgili alanları ve sevdikleri şeyler farklıdır.

Bir kişi çikolatalı pasta severken diğer kişi çilekli pasta sevebilir. Kitaplarda çok çeşitli konularda yazılır. Polisiye, macera, korku, fantastik vb. İnsan eğer ilgisini çeken bir kitap bulursa okur ve mutlu olur.

Aslında herkes kitabı sever. Sadece okuması gereken doğru kitabı bulamamıştır.

 Sayfa 170 – Okuma Kitaplarım Metni Cevapları – 5. Sınıf

8. ETKİNLİK

Yazar, metinde okuma kitaplarına duyduğu özlemi dile getirmiştir. Aşağıdaki kavram havuzundan kelimeler seçerek okuma-yazma öğrendiğiniz kitaplarınız ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir yazı yazınız.

yazar, dost, kitaplar, imtihan, öğretmen, öğrenci, hayal, okuma, bahar, özlem, okul, sınıf

Kitaplarla ilgili duygu ve düşünceleriniz için bir yazı;

KİTAPLARIM

Okuma bilmiyorken kitaplara garip bakardım. Ne var, ne anlatıyor. Bu kadar harfi yazar neden yazmış bilmezdim. Ama okula gidip okuma öğrenince kitapları çok sevdim.

Kitaplar bana baharı getirmişti. Kitapları okudukça hayal dünyam gelişti. Kitaplar en iyi dostum oldu. Maceradan maceraya koştum onlarla. Kitap kahramanları ile birlikte zorlukları yendik. Bir kitap bitince diğer kitabı özlemle bekliyorum.

Kitaplar sayesinde bir çok bilgi öğreniyorum. Hayatı daha iyi tanıyorum. Bir çok zaman bir kitabı okurken üzerinde uyudum. Harçlıklarımı biriktirip aldığım şeydir kitap. Kitap dostlarım da var. Birlikte kitaplarımızı değişiyor. Kitap hakkında konuşuyoruz.

Kitaplar can dostudur. Kitap okumayı çok seviyorum.

 Sayfa 171 – Okuma Kitaplarım Metni Cevapları – 5. Sınıf

9. ETKİNLİK

a) Aşağıda sayıların yazımıyla ilgili kurallar ve örnekler verilmiştir. Kuralları ve örnekleri eşleştiriniz.

Kitabınızdaki yuvarlaklara aşağıdaki kırmızı rakamları yazınız.

1. Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri yazıyla yazılabilir

2. Sayılarda kesirler virgülle ayrılır.

3.Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya
da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece  gösteren ek yazılır.

4. Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur

5. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir.

b) Aşağıda sayıların yazımı ile ilgili örnek cümleler verilmiştir. Yazımı yanlış olan cümleleri (X) ile işaretleyiniz.

Cevap: 

(X) Cevizleri 5’er 5’er bölüşmüştük.

(X) Türkçe dersinde 5’2 (5 tam, onda 2) kesrinin yazılışını öğrendik.

(   ) Yarışmada birinci olması hepimizi gururlandırmıştı.

(X) Yüz ölçümü 25437 km2 olan Ankara’nın nüfusu 5 milyon 346 bin 518’dir.

(   ) Beyşehir Gölü, ülkemizin 3’üncü büyük gölüdür.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Kâğıt ne zaman ve kimler tarafından icat edilmiştir? Araştırınız.

Kağıt milattan önce 2. yüzyılda Çin Han hanedanlığında bulunan mahkemelerde görevli Cai Lun tarafından icat edilmiştir.

2. Kâğıt nasıl üretilir? Araştırınız.

Ağaç kesilir. Kabuğu soyulur. Kabuğu lif ve hamur haline getirilir. Hamur karıştırılır, kimyasallar karıştırılır. Bu hamurun suyu süzülür. silindirlerden geçirilir ve kağıt elde edilir.

İLAVE BİLGİ NOTU

One Comment on “5. Sınıf Türkçe Kitabı Okuma Kitaplarım Etkinlik Cevapları Sayfa 166, 167, 168, 169, 170, 171”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir