Osmanlı Devleti, halkı kendi idaresine ısındırmak için neler yapmıştır?

Osmanlı Devleti, halkı kendi idaresine ısındırmak için neler yapmıştır? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Osmanlı Devleti fethettiği yerlerdeki halkın kendi yönetimine ısınması için şunları yapmıştır.

Osmanlı Devleti, halkı kendi idaresine ısındırmak için neler yapmıştır?

Hristiyan halkın himaye edilip haklarının iade edilmiştir. Dinî serbestlik tanınmıştır. Vergi muafiyeti sağlanmıştır.

Fethedilen yerlerde eski yönetimin uygulamaları neden hemen kaldırılmamıştır?

Eski yönetimlerin uygulamaları hemen kaldırılsaydı halkın yaşantısında büyük değişimler yaşamasına bu da  Osmanlı yönetimine karşı nefret duymasına neden olacaktı. Bu yüzden eski yönetimler hemen kaldırılmamıştır.

3. Günümüzde Balkanlar’da yaşayan milletlerin kültürel özelliklerini korumuş olmalarının sebebi nedir?

Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da yaşayan milletlerin kültürlerine saygı göstermesi sayesinde kültürlerini korumuşlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir