Osmanlı Devleti’nde uygulanan millet sistemini insan hakları, din ve vicdan hürriyeti açısından değerlendiriniz.

Osmanlı Devleti’nde uygulanan millet sistemini insan hakları, din ve vicdan hürriyeti açısından değerlendiriniz. sorusunun cevabını kısaca yazdık.

MİLLET SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Bu durumu insan hakları açısından değerlendirdiğimizde millet sistemi insan hakları, din ve vicdan hürriyeti ile uyumlu bir sistemdir.

İnsan hakları insanların özgürce yaşamalarını ister. Millet sistemi insan haklarının tanıdığı hakları sağlamaktadır.

İLAVE BİLGİ NOTU

Osmanlı Devleti’nde din ve inancı aynı olan gruplar bir millet kabul edilmekteydi.

Örneğin Sırplar, Rumlar, Bulgarlar aynı mezhepten yani Hristiyanlığın Ortodoks mezhebinden oldukları için bir millet kabul edilmişlerdir.

Millet sistemi, insanlara din ve vicdan hürriyeti sağlardı.

  • Osmanlı Devleti’nin topraklarında yaşayan toplulukları din veya mezhep esasına göre örgütleyerek yönetme biçimine Millet Sistemi denir.
  • Sistemi Müslümanların hakimiyeti üzerine kuruludur. Müslümanlara millet-i hakime, diğer dinden olanlara millet-i mahküme denilirdi.
  • Osmanlı Devleti’nde yaşayan halk, benimsedikleri din ve mezhep esasına göre çeşitli topluluklara ayrılırdı. Millet Sistemi olarak adlandırılan bu sistemde her topluluk kendi dinî hukukunu uygulayabilirdi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir