Osmanlı Devleti’nin Dış Borçlarının Düyun-U Umumiye’ye Bırakılması Ekonomisi Üzerinde Nasıl Bir Etki Yapmış Olabilir? Açıklayınız.

Osmanlı Devleti’nin Dış Borçlarının Düyun-U Umumiye’ye Bırakılması Ekonomisi Üzerinde Nasıl Bir Etki Yapmış Olabilir? Açıklayınız.

Osmanlı Devleti’nin Dış Borçlarının Düyun-U Umumiye’ye Bırakılması Ekonomisi Üzerinde Nasıl Bir Etki Yapmış Olabilir? Açıklayınız. 7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı 7.ünite Ülkeler Arası Köprüler Büyük Güçlerin Savaşı ödev sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

Osmanlı Devleti’nin Dış Borçlarının Düyun-U Umumiye’ye Bırakılması Ekonomisi Üzerinde Nasıl Bir Etki Yapmış Olabilir? Açıklayınız.

Osmanlı Devleti’nin Dış Borçlarının Düyun-U Umumiye’ye Bırakılması Ekonomisi Üzerinde Nasıl Bir Etki Yapmış Olabilir? Açıklayınız. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Başta Osmanlı Devletinin dış borçlarını ödemek ve yönetmek amacıyla  kurulan kurum kolay bir şekilde borçlanabilmeyi ve devlet kaynakları ile borçların ödenmesini sağladı.
  2. Daha sonraları ise sadece alacaklılara karşı sorumlu bir yapıya dönüştü.
  3. İkinci bir maliye gibi çalışmaya başaldı. Zamanla o derece güçlendi ki Osmanlı İmparatorluğu’nun gelirlerinin yaklaşık üçte biri idare tarafından tahsil edilmeye başlandı.
  4. Duyun-u Umumiya Osmanlı Devleti’nin ekonomik bağımsızlığını yok etmiştir.

İLAVE BİLGİ NOTU

Düyun-u Umumiye (Düyun-u Umumiye-i Osmaniye Varidat-ı Muhassasa İdaresi), 1881-1939 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun dış borçlarını denetleyen kurumdur. ( 1 )

Türkiye Düyun-u Umumiye’ye olan borcunun son taksitini, ilk dış borcun alınmasından tam bir yüzyıl sonra, 1954’te ödedi. Borçlanma döneminde Fransa 1881’de Tunus’u işgal etti, Birleşik Krallık 1869’da Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla daha da değerlenen Mısır’ı Uzak Doğu’daki sömürgelerine giden yolun güvenliği için 1882’de işgal etti, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 1908’de Bosna-Hersek’i topraklarına kattı, Girit halkı 1908’de Yunanistan’a katıldığını açıkladı, Bulgaristan 1908’de bağımsızlığını ilan etti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir