Osmanlılarda Hemen Hemen Tüm Padişahlara Ait Vakıfların Bulunması Nasıl Değerlendirilebilir?

Osmanlılarda Hemen Hemen Tüm Padişahlara Ait Vakıfların Bulunması Nasıl Değerlendirilebilir?

Osmanlılarda Hemen Hemen Tüm Padişahlara Ait Vakıfların Bulunması Nasıl Değerlendirilebilir?  7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi kitabındaki ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Osmanlılarda Hemen Hemen Tüm Padişahlara Ait Vakıfların Bulunması Nasıl Değerlendirilebilir?

Osmanlılarda Hemen Hemen Tüm Padişahlara Ait Vakıfların Bulunması Nasıl Değerlendirilebilir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Osmanlı Padişahlarının hem İslam dini açısından hem de gelenekesel açıdan vakıflar aracılığı ile yardımlaşmaya verdiği önemi,
  2. Vakıf kültürünün devamlı ve bir devlet geleneği olduğunu
  3. Osmanlı Padişahlarının yardımsever ve dayanışmaya önem verdiğini anlıyoruz.

BİLGİ NOTU

Vakıf Nedir?

Geleneksel olarak, bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmi bir yolla ayrılarak bir kimse tarafından bırakılan mülk veya paraya ‘vakıf‘ denir.

Vakıfların Kuruluş Amaçları

Vakıfların kuruluş amaçları, yardımlaşma ve dayanışmadır. Toplumda sosyal dengeleri sağlamak, bütünleştirmek, siyasi ve ekonomik sitikrarı sağlamaktır.

Vakıfların genel amaçları maddi ve manevi olarak zor durumda olanları desteklemek, durumlarını düzeltmek, ulaşamadıkları imkanları sağlamaktır.

Osmanlı medeniyetinin ve Osmanlı toplumunun en bariz özelliklerinden biri hayır ve hasenatta, yardımlaşma ve dayanışmada yarışma melekesiydi. Bu sayede Osmanlı ülkesi bir “Vakıf Medeniyeti” ve “Vakıf Cenneti” haline gelmişti. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir