Pekiştirmeli Kelimelere Örnekler

Bu yazıda “Pekiştirmeli Kelimelere Örnekler” yazdık. Pekiştirmeli kelimeler anlamı güçlendirmek yani pekiştirmek için kullanılır. Pekiştirmeli kelimelere örnekleri şunlardır; Pekiştirme sözcükleri örneklerini şu şekilde yazabiliriz.

Pekiştirmeli Kelimelere Örnekler

 • Apaçık,
 • pespembe,
 • bembeyaz,
 • tertemiz.
 • apaçık,
 • apak,
 • büsbütün,
 • çepeçevre,
 • çırılçıplak,
 • dümdüz,
 • düpedüz,
 • gömgök,
 • güpegündüz,
 • kapkara,
 • kupkuru,
 • masmavi,
 • mosmor,
 • paramparça,
 • sapasağlam,
 • sapsarı,
 • sırıl­sıklam,
 • sırsıklam,
 • sipsivri,
 • yemyeşil
 • Güzel güzel,
 • bol bol,
 • tek tek,
 • ağlaya ağlaya
 • Kıpkırmızı
 • Tertemiz
 • Kaskatı
 • Sapasağlam
 • Çırılçıplak
 • Kupkuru
 • Dupduru
 • Sımsıkı
 • Darmadağın, Karmakarışık (Kuralsız pekiştirmeli kelimelere örnekler)

Pekiştirme Nedir?

Pekiştirme; bir sözcüğe, anlamını kuvvetlendirmek için ilaveler yapılması veya sözcüğün tekrarlanmasıdır. Pekiştirme

Pekiştirme Nasıl Yapılır?

1. Sözcüğün ilk ünlüsüne kadar olan kısım, başa alınıp “m, p, r, s” seslerinden uygun olanı seçilir.

2.  İkileme yoluyla Örnek: Tek, tek, ağlaya ağlaya

3. İkilemelerin arasına “mi” edatı getirilerek. Örnek: Dürüst mü dürüst

 Pekiştirmeli Sözlerin Yazılışı

Sıfat veya zarf görevindeki pekiştirmeli sözler bitişik yazılır.

Pekiştirmeli sözcükler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir