Satın Aldığınız Ürünle İlgili Bir Sorun Yaşadınız Mı? Yaşadıysanız Bu Konuda Neler Yaptınız?

Satın Aldığınız Ürünle İlgili Bir Sorun Yaşadınız Mı? Yaşadıysanız Bu Konuda Neler Yaptınız?

Satın Aldığınız Ürünle İlgili Bir Sorun Yaşadınız Mı? Yaşadıysanız Bu Konuda Neler Yaptınız? 5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi kitabındaki ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Satın Aldığınız Ürünle İlgili Bir Sorun Yaşadınız Mı? Yaşadıysanız Bu Konuda Neler Yaptınız?

Satın Aldığınız Ürünle İlgili Bir Sorun Yaşadınız Mı? Yaşadıysanız Bu Konuda Neler Yaptınız? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Evet yaşadım. Aldığım tabletin şarjı çabuk bitiyordu.
  2. Firma cihazı geri almadı. Kullanıcı hatası dedi.
  3. Daha sonra Tüketici Hakları Derneği’ne dilekçe ile başvurdum.
  4. Heyet kararı ile tabletimi  yenisi ile değiştirdim.

Diğer Bir Olay

  1. Aldığımız kazak tüylendi.
  2. Şirkete başvurduk. Kullanıcı hatası denildi ve değişim yapılmadı.
  3. Tüketici Hakları Derneği’ne dilekçe ile başvurudm.
  4. Belli bir süre sonra şirket kazağı değiştirmeyi kabul etmek zorunda kaldı.

BİLGİ NOTU

Tüketici haklarını korunması için “6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN” çıkarılmıştır.

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir. ( 1 )

Tüketici Hakları Derneğinin Kuruluş Amacı Nedir?

Derneğin amacı tüketici haklarının yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile tüketicinin korunması konusunda çalışmalar yapmaktır. Bu kapsamda; evrensel kabul görmüş tüketici haklarının ülkemizde yerleştirilmesi, yaygınlaştırılması, savunulması ve tüketicinin korunması; bağımsız ve etkili bir tüketici hareketi yaratılarak haklarını bilen, arayan, savunan, bilinçli bir tüketici kitlesi oluşturulması; güvenli, ucuz, sağlıklı, çevreye ve doğal dengeye zarar vermeyen, kaynak israfına neden olmayan, tüketicinin temel gereksinimlerini ön planda tutan bir üretim ve tüketim sisteminin oluşmasını sağlamaya katkıda bulunmaktır. ( 2 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir