Selanik’in siyasi, sosyal ve kültürel yapısı Mustafa Kemal’in kişiliğinin oluşmasını nasıl etkilemiş olabilir? Açıklayınız.

Selanik’in siyasi, sosyal ve kültürel yapısı Mustafa Kemal’in kişiliğinin oluşmasını nasıl etkilemiş olabilir? Açıklayınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. 12. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı sorusunun cevabını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Selanik’in Mustafa Kemal’e etkisi;

Selanik’in siyasi, sosyal ve kültürel yapısı Mustafa Kemal’in kişiliğinin oluşmasını nasıl etkilemiş olabilir? Açıklayınız.

Selanik’in çok uluslu yapısı zengin bir kültürel oluşuma neden oldu. Bu durum Atatürk’ün farklı inanç ve düşüncelere saygılı olmasını ve demokratik bir kişilik geliştirmesinde etkili olmuştur.

Basın hayatının oldukça canlı olduğu Selanik, o dönemde bütün fikirlerin serbestçe tartışılabildiği kozmopolit bir şehirdi. Bu udurm Mustafa Kemal’in inkılâp fikirlerinin gelişmesini sağlamıştır.

Atatürk amcasının çiftliğinde geçirdiği zaman onun yaratıcılık, ağaç ve hayvan sevgisinin gelişiminde çocukken yaşadığı bu yaratıcı çevrenin de etkisi olmuştur.

  1. Başka kültürleri tanımasını
  2. Batının hürriyet ve eşitlik fikir akımlarını tanımasını
  3. Modern bir eğitim almasını
  4. Dünya basınına ulaşması sayesinde bilgi ve kültürünün artmasını
  5. Avrupa’da oluşan her yeni fikirler ve düşünceleri öğrenebilmesini ve fikirlerinin şekillenmesini sağlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir