Seyahatnamelerden Alınan Bu Bilgiler Türk Kültürü Hakkında Ne Tür Bilgiler Vermektedir?

En Sevdiğiniz Masal Kitabını Tanıtınız.
Aşağıdaki soruları 5N1K yöntemiyle cevaplayınız.

Seyahatnamelerden Alınan Bu Bilgiler Türk Kültürü Hakkında Ne Tür Bilgiler Vermektedir?  7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi kitabındaki ödev sorusunun kısaca cevabını okuyabilirsiniz. Aşağıdaki soruları 5N1K yöntemiyle cevaplayınız.

Seyahatnamelerden Alınan Bu Bilgiler Türk Kültürü Hakkında Ne Tür Bilgiler Vermektedir?

Aşağıdaki soruları 5N1K yöntemiyle cevaplayınız.

1. NE: Seyahatnamelerden alınan bu bilgiler Türk kültürü hakkında ne tür bilgiler vermektedir?

Coğrafi özellikleri, nüfus yapısı, yönetim şekli, halkın geçimi, dini, örf adetleri türürnde bilgiler vermektedir.

2. NE ZAMAN: Yukarıdaki seyahatnamelerden her biri ne zaman yazılmıştır?

 1. İbn Batuta seyahatnamesi 14.yy’da yazılmıştır.
 2. Marco Polo seyahatnamesi 13. yüzyılda yazılmıştır. (1271’de seyahatlerine başladı. Yaklaşık 20 yıl sürdü.
 3. Evliya Çelebi: 17. yüzyıl. Evliya Çelebi 1630 ile 1681 yıllıarı arasında seyahat etmiştir. ( 1 , 2 , 3 )

3. NEREDE: Bu seyahatnameler Türk kültürü ile ilgili nerelerden söz etmektedir?

 1. İnsanların gelenek, görenek, folklor, sanat ve zanaatını, mutfak kültürüne ait bilgiler,
 2. Halkın günlük dili (atasözü, deyim vb. ), geçim kaynakları.
 3. Tarihi eserlerle ilgili bilgilere ulaşabiliriz.
 4. İklimi, coğrafi durumu, nüfus yapısı, eğitimi, devlet teşkilatı gibi çeşitli bilgilere ulaşabiliriz.
 5. Geçmişte yaşamış ünlü bilim, sanat, din adamları hakkında bilgilerden söz etmektedir.

4. NASIL: Seyahatnamelerde verilen bilgilerden nasıl yararlanabiliriz?

Gerçek tarihimizi öğrenmek için, geçmişten günümüze değişimi görmek için, örf adetlerimizi öğrenmek için yararlanabiliriz.

5. NEDEN: Seyahatnameler günümüzde neden önemli eserler olarak nitelendirilmektedir?

Çünkü geçmişe ait gerçekçi bilgiler verilmektedir. Geçmiş dönemlere dair bu kadar kapsamlı bilgi veren yazılı eser yoktur.

6. KİM: Türk kültürü ile ilgili olarak en çok bilgiyi veren seyahatnamenin yazarı kimdir?

Evliya Çelebi’dir.

Bu Konu İle İlgili Diğer Soruların Cevapları

 1. Uygurlar Hakkında Çin Elçisinin Seyahatnamesinden Hangi Bilgileri Edinmekteyiz?
 2. Marco Polo Seyahatnamesinde, Türk Kültürünün Hangi Yönlerini Kaleme Almıştır?
 3. Marco Polo ve İbn Batuta’nın Yaşadığı Dönemdeki Ulaşım Araçları Düşünüldüğünde Seyyahlar Ne Tür Zorluklarla Karşılamışlardır? Örnek Veriniz.
 4. İbn Batuta’nın Verdiği Bilgilerden Yola Çıkarak O Dönemle İlgili Neler Söyleyebilirsiniz?
 5. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nden Alınan Bu Bilgiler Günümüz İçin Neden Önemlidir?
 6. Seyahatnamelerden Geçmişe Ait Hangi Bilgilere Ulaşabiliriz?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir