Osmanlı Devleti Hangi Alanlarda Değişime İhtiyaç Duymuş Olabilirler?

Osmanlı Devleti Hangi Alanlarda Değişime İhtiyaç Duymuş Olabilirler?

Osmanlı Devleti Hangi Alanlarda Değişime İhtiyaç Duymuş Olabilirler?  7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi kitabındaki ödev sorusunun kısaca cevabını okuyabilirsiniz.

Osmanlı Devleti Hangi Alanlarda Değişime İhtiyaç Duymuş Olabilirler?

“Osmanlı Devleti Hangi Alanlarda Değişime İhtiyaç Duymuş Olabilirler?” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Askeri alanda
 2. Eğitim öğretim alanında,
 3. Devlet yönetimi ve dış siyaset
 4. Sosyal yaşamı düzenleyici alanında (Kılık kıyafet alanında)
 5. Ekonomik alanda değişimlere ihtiyaç duymuş olabilir. ( 1 )

Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılması Osmanlı’da Ne Gibi Toplumsal Ve Ekonomik Değişimlere Neden Olmuştur?

“Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılması Osmanlı’da Ne Gibi Toplumsal Ve Ekonomik Değişimlere Neden Olmuştur?” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazalım.

 1. Bektaşi Dergahları kapatıldı.
 2. Daha modern yeni ordu kuruldu.
 3. Yenileşme hareketlerine başlandı.
 4. Yeniçerilerin siyasete, devlet adamlarını tayin veya azlettiren, padişahları tahttan indiren veya tahta çıkarıyordu. Bu ortadan kalktı.
 5. Devlet Yeniçerilerin baskından  kurtuldu. Daha kolay kararlar alabildi.
 6. Yeniçerilerin ayaklanmalarından kaynaklanan huzursuz ortam kalktı.
 7. Yeniçerilerden alınmayan vergi yükü kalktı. ( 1 , 2 )

Osmanlı Padişahlarının Islahat Hareketlerine Ordudan Başlamalarının Nedenleri Neler Olabilir?

“Osmanlı Padişahlarının Islahat Hareketlerine Ordudan Başlamalarının Nedenleri Neler Olabilir?” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Ordu – Yeniçeri Ocağı- doğrudan siyasete katılıyor. Devlet adamlarını tayin veya görevden alıyor. Bazen padişahları tahttan indiren, tahttan çıkaran bir kuvvet halini almıştı.
 2. Ordu savaşma yeteneğini kaybetmişti.
 3. Yeniçeri Ocağı sık sık ayaklanarak ülke içinde huzursuzluk oluşturuyordu.
 4. Yeniçeri Ocağı yapılacak ıslahat hareketlerine (yeniliklere) karşı çıkıyordu.

Osmanlı Padişahlarının ıslahat hareketlerine ordudan başlamalarının nedenleri bunlar olabilir. ( 1 )

Yenilikçi Bir Padişah:II.Mahmut Konusuna Ait Diğer Soruların Cevapları

Islahatlarda Eğitime Önem Verilmesinin Nedenleri Ne Olabilir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir