Seyahatnamelerden Geçmişe Ait Hangi Bilgilere Ulaşabiliriz?

Seyahatnamelerden Geçmişe Ait Hangi Bilgilere Ulaşabiliriz?

Seyahatnamelerden Geçmişe Ait Hangi Bilgilere Ulaşabiliriz?  7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi kitabındaki ödev sorusunun kısaca cevabını okuyabilirsiniz.

Seyahatnamelerden Geçmişe Ait Hangi Bilgilere Ulaşabiliriz?

“Seyahatnamelerden Geçmişe Ait Hangi Bilgilere Ulaşabiliriz?” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazalım;

 1. Bir yerin tarihini, insanların gelenek, görenek, folklor, sanat ve zanaatını, mutfak kültürüne ait bilgilere ulaşabiliriz.
 2. Halkın günlük dili (atasözü, deyim vb. ), geçim kaynakları.
 3. Tarihi eserlerle ilgili bilgilere ulaşabiliriz.
 4. İklimi, coğrafi durumu, nüfus yapısı, eğitimi, devlet teşkilatı gibi çeşitli bilgilere ulaşabiliriz.
 5. Geçmişte yaşamış ünlü bilim, sanat, din adamları hakkında bilgilere ulaşabiliriz. ( 1 , 2 , 3 )

Örneğin, Osmanlı mutfağı araştırmacısı Marianna Yerasimos, Seyahatname’de; 44 pilav, 40 çorba, 23 baharat, 90 balık, 80 üzüm, 27 armut, 50’ye yakın ekmek çeşidinden bahsedildiğini belirtmektedir.

Yukarıdaki Paragrafa Göre Batı Köktürklerin Ekonomik Durumu Hakkında Neler Söylenebilir?

 1. Batı Köktürklerin ekonomik durumunun çok geliştiği söylenebilir. Çünkü üç ayrı taht zenginliği gösterir.

Batı Köktürklerin Ekonomisi Hakkında Şunlar da Söylenebilir

 1. Ekonominin temeli hayvancılık olmuştur. Ayrıca savaş ganimetleri, vergiler, tarımsal etkinlikler, avcılık, el sanatları ile ticaret de diğer ekonomik öğeler arasında yer almıştır.

Bu Konu İle İlgili Diğer Soruların Cevapları

 1. Uygurlar Hakkında Çin Elçisinin Seyahatnamesinden Hangi Bilgileri Edinmekteyiz?
 2. Marco Polo Seyahatnamesinde, Türk Kültürünün Hangi Yönlerini Kaleme Almıştır?
 3. Marco Polo ve İbn Batuta’nın Yaşadığı Dönemdeki Ulaşım Araçları Düşünüldüğünde Seyyahlar Ne Tür Zorluklarla Karşılamışlardır? Örnek Veriniz.
 4. İbn Batuta’nın Verdiği Bilgilerden Yola Çıkarak O Dönemle İlgili Neler Söyleyebilirsiniz?
 5. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nden Alınan Bu Bilgiler Günümüz İçin Neden Önemlidir?
 6. Aşağıdaki soruları 5N1K yöntemiyle cevaplayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir