Şiire Göre Bilinçli Bir Tüketicinin Yapması Ve Yapmaması Gerekenler Nelerdir?

Bu yazıda “Şiire Göre Bilinçli Bir Tüketicinin Yapması Ve Yapmaması Gerekenler Nelerdir?” sorusunu cevapladık. “Ey Tüketici Kardeş” adlı şiire göre bilinçli bir tüketicinin yapması ve yapmaması gerekenler şunlardır;

Şiire Göre Bilinçli Bir Tüketicinin Yapması Ve Yapmaması Gerekenler Nelerdir?

BİLİNÇLİ TÜKETİCİNİN YAPMASI GEREKENLER

  1. Kusurlu mal aldıysan hakkını aramalıdır
  2. Hakkını aramamazlık etme
  3. Kusurlu malı değiştirmelidir
  4. Malı değiştiremezse Hakem Heyetine şikayet etmelidir
  5. Sonuç alamazsan mahkemeye başvur.

EY TÜKETİCİ KARDEŞ
Ku­sur­lu mal al­dıy­san,
Sa­kın hak­kı­nı ye­dir­me.
Ses­siz sa­kin ka­lıp da
Bir kö­şe­ye çe­kil­me.
Se­nin de hak­la­rın var,
Pa­ra­na ya­zık et­me.
Koş ma­lı­nı de­ğiş­tir,
Göğ­sü­nü ge­re ge­re.
Sa­tan ka­bul et­mez­se
Git Ha­kem He­ye­ti­ne.
Yi­ne de olm­uyor­sa
Di­ğer yer­le­ri de­ne.
Ey tü­ke­ti­ci kar­deş,
Sa­kın hak­kı­nı ye­dir­me.
Ku­sur­lu mal alıp da
Bir kö­şe­ye çe­kil­me.
Ayşe AÇIKALIN

İLAVE BİLGİ

Tüketici Kimdir?

Tüketici, iktisadi mal ve hizmetleri belirli bir bedel karşılığında satın alarak kullanan kişidir. ( 3 )

Hepimiz tüketiciyiz. Tüketici olmak araştırmadan, keyfine göre hareket etmek değildir.

Bilinçli Tüketici Olmazsak Zararları Neler Olabilir?

  1. Maddi kaybımız olur ( 4 )
  2. Manevi zorluklar yaşarız
  3. Sağlığımıza zarar verebiliriz.

2 Comments on “Şiire Göre Bilinçli Bir Tüketicinin Yapması Ve Yapmaması Gerekenler Nelerdir?”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir