Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

SAYFA 13 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

1B MEET MY FAMILY
4 Introduce yourself and talk about your family.
Listen to the recording and complete Bob’s family tree with the words below
CEVAP:
1. Grandfather
2. Lucy
3. Mother
4. Father
5. Tim, Uncle
6. Vet
7. Angel, Sister
8. Brother
9. Mark, Cousin

1. Albert, 69 Retired
2. …………, 66 Housewife -Grandmother
3. Mandy, 38 Dentist
4. Kevin, 41 Doctor
5. ……….., 39 Teacher
6. Dora, 37 ……………., Aunt
7. …………, 11 Student
Bob, 14 Student
8. Tom, 15 Student
9.. …………, 10 Student

2. Complete the sentences according to Bob’s family

1. Mandy is Bob’s MOTHER
2. Albert is Kevin’s .FATHER
3. Angel is Bob’s SISTER
4. Dora is Angel’s AUNT
5. Mark is Bob’s COUSIN
6. Tim is Bob’s UNCLE

3. Choose a family member above and give information about him/her as in the example.
e.g. Her name is Dora. She is 37 years old. She is a vet. She has got a son. His name is Mark.

Her name is Angel. She is 11 years old. She is a student and Bob’s sister.

4. Introduce yourself and talk about your family

My name is .ALI . I am 13 years old. I am a student . My mother’s name is AYŞE
She is 35 years old. She is a HOUSE WIFE My father’s name is MEHMET.
He is 38 years Old. He is a/an TEACHER.

possessive case
• singular noun + ’s
Bob’s father
• plural irregular noun + ’s
The men’s cars
• plural noun ending in -s + ’
The girls’ bags.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1B AİLEMLE TANIŞIN
4 Kendinizi tanıtın ve ailenizden bahsedin.
Kaydı dinleyin ve Bob’un soy ağacını aşağıdaki kelimelerle tamamlayın
CEVAP:
1. Büyükbaba
2. Lucy
3. Anne
4. Baba
5. Tim, Amca
6. Veteriner
7. Melek, Kardeş
8. Kardeşim
9. Mark, Kuzen

1. Albert, 69 Emekli
2………….., 66 Ev Hanımı – Büyükanne
3. Mandy, 38 Diş Hekimi
4. Kevin, 41 Doktor
5. ……., 39 Öğretmen
6. Dora, 37 ……………., Teyze
7………….., 11 Öğrenci
Bob, 14 Öğrenci
8. Tom, 15 Öğrenci
9……………, 10 Öğrenci

2. Cümleleri Bob’un ailesine göre tamamlayın

1. Mandy, Bob’un ANNESİ
2. Albert, Kevin’in BABASI
3. Angel, Bob’un KARDEŞİDİR
4. Dora, Angel’ın Teyzesi
5. Mark, Bob’un kuzenidir
6. Tim Bob’un amcasıdır

3. Yukarıdan bir aile üyesini seçiniz ve örnekteki gibi onun hakkında bilgi veriniz.
Örneğin. Adı Dora’ydı. 37 yaşındadır. O bir veteriner. Bir oğlu var. Adı Mark.

Adı Melek. O 11 yaşında. O bir öğrenci ve Bob’un kız kardeşi.

4. Kendinizi tanıtın ve ailenizden bahsedin

Benim adım Ali . 13 yaşındayım. Ben bir öğrenciyim . Annemin adı AYŞE
35 yaşındadır. EV KADINI Babamın adı MEHMET.
38 yaşındadır. O bir ÖĞRETMEN’dir.

iyelik durumu
• tekil isim +’lar
Bob’un babası
• çoğul düzensiz isim +’lar
Erkeklerin arabaları
• -s + ‘ ile biten çoğul isim
Kızların çantaları.

Diğer sayfaların cevapları 9. sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir