9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

SAYFA 13 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

Everyday English
Would you like to study abroad? Why/Why not?
I would like. Because I get to know new people and cultures.

11. Read the dialogue and fill in the blanks with the phrases in the boxes.

Catch you later
Not bad
Great to see
What’s up
Nice to meet you
Long time

Chikao is a new student at a language school in England. Today, it is his first day there. He is making new friends.

Chikao : Hello!
Anna : Hi!
Chikao : My name is Chikao. What’s your name?
Anna : NICE TO MEET YOU Chikao. My name is Anna.
Chikao : Nice to meet you, too.
Anna : Oh, Gran is coming here. Hi Gran! LONG TIME no see!
Gran : Hey, Anna! GREAT TO SEE you again!
WHAT’S UP?
Anna : NOT BAD, Gran. By the way, this is Chikao. He is a new student here. Chikao, meet my friend, Gran.
Gran : Hi! I’m Gran. Nice to meet you, Chikao.
Chikao: Hello, Gran. Nice to meet you, too.
Gran: I must go now. CATCH YOU LATER.

Track 3: Listen to the recording and check your answers.

12. Read the dialogue again and mark the sentences T(true) or F(false).

CEVAP-
1-F
2-T
3-F
4-T
5-T

1. Chikao is in an adventure camp in England.
2. Anna and Gran know each other.
3. They are in Italy on holiday.
4. Chikao is a new student at a language school.
5. They are at a language school in England.

Act out the dialogue with your partners using the formal expressions.

Formal English
• How are you?
• I’m fine, thank you.
• I haven’t seen you for
a long time.
• See you later.

Informal English
• What’s up?
• Not bad.
• Long time no see.
• Catch you later

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

günlük ingilizce
Yurt dışında eğitim almak ister misiniz? Neden/Neden olmasın?
Ben isterim. Çünkü yeni insanlar ve kültürler tanıyorum.

11. Diyaloğu okuyun ve boşlukları kutulardaki ifadelerle doldurun.

Sonra görüşürüz
Fena değil
Görmek harika
Naber
Tanıştığıma memnun oldum
Uzun zaman

Chikao, İngiltere’deki bir dil okulunda yeni bir öğrencidir. Bugün onun oradaki ilk günü. Yeni arkadaşlar ediniyor.

Chikao: Merhaba!
Anna: Merhaba!
Chikao: Benim adım Chikao. Adınız ne?
Anna:Tanıştığımıza memnun oldum Chikao. Benim adım Anna.
Chikao: Ben de seninle tanıştığıma memnun oldum.
Anna: Ah, büyükannem buraya geliyor. Merhaba büyükanne! Uzun zamandır görüşemedik!
Büyükanne: Selam, Anna! Seni tekrar görmek harika!
NABER?
Anna: KÖTÜ DEĞİL, büyükanne. Bu arada, bu Chikao. Kendisi burada yeni bir öğrenci. Chikao, arkadaşım büyükanneyle tanış.
Büyükanne: Merhaba! Ben büyükannem. Tanıştığımıza memnun oldum Chikao.
Chikao: Merhaba büyükanne. Ben de çok memnun oldum.
Büyükanne: Artık gitmeliyim. SONRA GÖRÜŞÜRÜZ.

Parça 3: Kaydı dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.

12. Diyaloğu tekrar okuyun ve T(doğru) veya F(yanlış) cümlelerini işaretleyin.

CEVAP-
1-F
2-T
3-F
4-T
5-T

1. Chikao İngiltere’de bir macera kampındadır.
2. Anna ve Büyükanne birbirlerini tanıyorlar.
3. Tatil için İtalya’dalar.
4. Chikao bir dil okulunun yeni öğrencisidir.
5. İngiltere’de bir dil okulundalar.

Resmi ifadeleri kullanarak ortaklarınızla diyalogu canlandırın.

Resmi İngilizce
• Nasılsın?
• İyiyim teşekkürler.
• Seni ne zamandır görmedim
uzun zaman.
• Sonra görüşürüz.

Resmi olmayan İngilizce
• Naber?
• Fena değil.
• Uzun zamandır görüşemedik.
• Sonra görüşürüz

Diğer sayfaların cevapları 9. sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir