Siz Yukarıdaki Şemaya Toplumsal Bir İhtiyaç Yazacak Olsanız Ne Yazardınız?

Siz Yukarıdaki Şemaya Toplumsal Bir İhtiyaç Yazacak Olsanız Ne Yazardınız?

Siz Yukarıdaki Şemaya Toplumsal Bir İhtiyaç Yazacak Olsanız Ne Yazardınız?  5.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Siz Yukarıdaki Şemaya Toplumsal Bir İhtiyaç Yazacak Olsanız Ne Yazardınız?

Siz Yukarıdaki Şemaya Toplumsal Bir İhtiyaç Yazacak Olsanız Ne Yazardınız? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Erbaş ve erlerimizden şehit olan veya vefat edenlerin ailelerine destek olmak
 2. Sokak çocuklarının korunması
 3. Engelli vatandaşlara yardım edilmesi
 4. Türk Kültürünün korunması
 5. İşcilerin haklarının korunması
 6. Kimsesiz yaşlılara yardım edilmesi

Kitabımızda Yazan İhtiyaçlar Listesi

 1. İhtiyaç sahiplerine yardım
 2. Doğal afetlerde halka yardım edilmesi
 3. Eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi
 4. Kültür ve sanatın desteklenmesi
 5. Doğal çevrenin korunması
 6. Kadın haklarının korunması

BİLGİ NOTU

Devletimiz tüm ihtiyaçları karşılayacak bir güce sahip değildir. Artan nüfus ve ekonomik değerler buna engeldir.

Sivil Toplum Kuruluşları resmi kurumlardan ayrı olarak toplumun çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için belli bir amaç için kurulmuştur.

Gönüllülük desteği ile toplum için hizmet yaparlar.

Birçok insana yardım edilir. STK’lar sayesinde farkındalık oluşur, birlik ve beraberlik duyguları artar.

Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri, resmî kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukukî ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Sivil toplum örgütleri oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf ve dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir