Aşağıda İstanbul’un yerleşim yeri olarak tercih edilmesine neden olan beşeri faktörlerle ilgili görseller verilmiştir. Bu görsellerin hangi beşeri faktörle ilgili olduğunu örneklerde olduğu gibi yazınız.

Aşağıda İstanbul’un yerleşim yeri olarak tercih edilmesine neden olan beşeri faktörlerle ilgili görseller verilmiştir. Bu görsellerin hangi beşeri faktörle ilgili olduğunu örneklerde olduğu gibi yazınız. Beşeri faktörlerle ilgili olan özellikleri şunlardır;

Aşağıda İstanbul’un yerleşim yeri olarak tercih edilmesine neden olan beşeri faktörlerle ilgili görseller verilmiştir. Bu görsellerin hangi beşeri faktörle ilgili olduğunu örneklerde olduğu gibi yazınız.

  1. Ulaşım
  2. Deniz Taşımacılığı (Ticareti)
  3. Sanayi
  4. Ticaret merkezi
  5. Eğitim
  6. Tarih turizmi

İLAVE BİLGİ NOTU

Geçmişten günümüze insanların yerleşim yeri tercihlerinde ortak özellikler vardır.

Bu ortak özellikleri doğal ve beşerî faktörler denir.

Doğal faktörler; yeryüzü şekilleri, iklim, su kaynakları, yer altı kaynakları, bitki örtüsü, savunma imkânları gibi insan eli değmeden var olmuş unsurlardır.

Beşerî faktörler ise ekonomik faaliyetler, ticaret, sanayi, madencilik, hayvancılık ve tarım gibi insan müdahalesi sonucu oluşan unsurlardır.

Sanayileşme ile kentler büyümüş, yeni beşerî faktörler ortaya çıkmıştır. Örneğin eğitim, altyapı, sağlık, turizm, ulaşım gibi faktörler yerleşim yeri seçiminde etkili olmaya başlamıştır. 1

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER KİTABI TÜM SAYFALARIN CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir