Su Kirliliği Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Kitabı MEB – Sayfa 154, 155, 156, 157, 158, 159

Su Kirliliği Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Kitabı MEB – Sayfa 154, 155, 156, 157, 158, 159″ cevaplarını yazdık. MEB yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı  Su Kirliliği Metni etkinlik cevaplarını yazdık.

Su Kirliliği Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Kitabı MEB – Sayfa 154, 155, 156, 157, 158, 159

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Yaşadığınız çevredeki su kaynakları ile ilgili arkadaşlarınıza bilgi veriniz.

Göl, akarsular içme suyu kaynaklarıdır.

2. Sizce susuz bir yaşam nasıl olurdu? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Susuz yaşam olmaz. Su canlıların ortak ihtiyacıdır.Su olmadığında insanın sağlığı bozulur. Beslenmesi için gerekli gıdaları yetiştiremez.

Su Kirliliği Metni Cevapları Sayfa 154 – 6. Sınıf Türkçe Kitabı MEB

1. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz.

 • etken: Etki eden şey, faktör
 • nitelik: Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
 • konut: İnsanların içinde yaşadıkları ev, apartman vb. yer, mesken, ikametgâh
 • erozyon: Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olayı, aşınma, aşınım, itikâl
 • kademe: Aşama, basamak, derece
 • tanker: Petrol, benzin gibi akaryakıt ürünleriyle, sanayi ile ilgili yağ, şarap vb. sıvı maddeleri taşıyan gemi veya kamyon
 • varil: Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kap
 • filtre: Süzgeç, süzek
 • sanayi: Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim, uran, endüstri
 • endüstri: Sanayi

B) Anlamını öğrendiğiniz kelimelerden beşini kullanarak suyun hayatımızdaki önemi ile ilgili bir metin yazınız.

İnsanın yaşamasını sağlayan etken maddelerden birisi de sudur. Su nitelikleri açısından insana hava kadar gereklidir. İnsan temiz olan suyu içebilir. Su kirletildiğinde kullanılmaz. Su sanayi ve endüstride de kullanılır. Burada su kullanıldığında kirlenir. Kullanılan suyun temiz kaynakları kirletmemesi için filtrelerden geçirilerek temizlenir. Suyun temiz olması ve niteliklerini kaybetmemesi için kirletilmemesi gerekir.

C) Okuduğunuz Su Kirliliği Metnin konusunu aşağıya yazınız.

Su kirliliği ve etkileri

2. ETKİNLİK

1. Su kirliliği nasıl oluşmaktadır? Su Kirliliği Metninden örnekler vererek açıklayınız.

 Zararlı maddelerin suya karışması ile oluşur.  Kanalizasyon ve fabrika atık sularının arıtılmadan akarsu ve denizlere boşaltılması, sanayi atıklarının suya atılması, tarım ilaçlarının suya karışması su kirliliğine örnektir.

2. Suların kirlenmesine karşı alınan önlemlerin amaç ve sonuçları nelerdir?

Suyun kirlenmesini önlemektir. Sonucu suların kirlenmesi önlenir.

3. “Suların Kirlenme Nedenleri Nelerdir?” başlığı altında verilen maddelerden hareketle asıl kirleticilerin kim olduğunu bulabildiniz mi? Nedenleriyle açıklayınız.

Asıl kirletici insanlardır. Suyun kirlenmesi insanın faaliyetlerinin sonucu doğaya etkisi ile olmaktadır.

4. Su Kirliliği Metinde verilen bilgilere göre kirli su kullanırsak neler olur?

Salgın hastalıklar meydana gelebilir, doğadaki hayvan ve bitkiler zarar görür, içilebilir ve kullanılabilir su sıkıntısı yaşanır.

5. “Su gibi aziz (kıymetli) ol!” sözü size neler çağrıştırıyor? Açıklayınız.

Su insan hayatı ve canlılar için önemlidir. Su bulunduğu yere hayat veri. Bu yüzden su bu sözle insana su gibi değerli olduğu söylenir.

Su Kirliliği Metni Cevapları Sayfa 155 – 6. Sınıf Türkçe Kitabı MEB

3. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Bu üç görseli birbiriyle karşılaştırarak çevre temizliği konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda beden dilinizi etkili şekilde kullanınız.

Doğa tek başına kendisini kirletmez. Fakat insan yaptığı faaliyetlerle çevresini kirletir. Bu kirlilik geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olur. Doğanın korunması için insan dikkat etmelidir.

Örneğin pikniğe gittiğimizde piknik sonucu oluşan çöpleri toplamalıyız. Eğer çöplerimizi toplamaz ve dikkat etmezsek doğa kirlenir. Yüzlerce insanın çöplerini bu şekilde doğaya attığını düşünürsek doğanın ne kadar çok kirlendiğini anlayabiliriz.

Bir daha ailemizle güzel anılar paylaşmak için pikniğe gittiğimizde hiç de güzel olmayan bir doğa ile karşılaşırız.

Güzel bir doğa güzel anılar için güzel bir ortam sunar. Doğayı koruyalım.

B) Görseldeki sloganla ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Doğa herkesin ortak bir malıdır. İnsan bencilce davranıp doğayı kirletmemelidir. Nasıl anılarımız bize özel ise çöplerimizde bizimdir ve onları çöpe atmalıyız.

C) Çevre temizliği ile ilgili bir slogan geliştirerek sloganınızı aşağıdaki bölüme yazınız. Sloganınızı sınıf panosunda sergileyiniz.

Sloganları linkten okuyabilirsiniz. Çevre Temizliği İle ilgili sloganlar

Su Kirliliği Metni Cevapları Sayfa 156 – 6. Sınıf Türkçe Kitabı MEB

4. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki broşürü inceleyiniz.

DOĞADA YOK OLMA SÜRELERİ

teneke kutu – 10 yıl
sakız – 5 yıl
cam şişe 4000 yıl
pil – 300 yıl
plastik poşet – 20 yıl
gazete – 3 ay
pet şişe – 400 yıl

Atıkları Nereye Götürelim?

Atıklarımızı en yakınımızdaki geri dönüşüm kutularına bırakabiliriz.

Geri Kazanılabilen Atıklar Nelerdir?

Kâğıt Karton: her türlü kâğıt atıkları, gazete, dergi…

Plastik: deterjan ve şampuan ambalajları, bazı sağlık ve kozmetik ürünlerinin ambalajları, margarin kapları, su, ayran vb. ürün ambalajları.

Metal: her türlü içecek kutuları, yağ tenekeleri, alüminyum ambalajlar.

Cam: her türlü cam şişe ve kavanozlar.

Atıklardan Neler Üretilir?

Kâğıt Atıklardan: kâğıt, ambalaj…

Plastik Atıklardan: deterjan şişeleri, çöp kutuları, kirli su boruları, otomobil yedek parçaları…

Metal Atıklardan: metal malzemeler, pencere çerçevesi, sprey kutusu…

Cam Atıklardan: cam şişe, kavanoz…

Su Kirliliği Metni Cevapları Sayfa 157 – 6. Sınıf Türkçe Kitabı MEB

B) İncelediğiniz broşürden hareketle “hava kirliliği” konulu bir broşür hazırlayarak broşürünüzü sınıf veya okul panosunda sergileyiniz.

Hava kirliliği ile ilgili broşürü aşağıdaki linkten görebilirsiniz.

Hava Kirliliği Broşürü

5. ETKİNLİK

Çevre dostu ürünler satan bir fabrikanın sahibi olduğunuzu hayal ediniz. Ürünlerinizi tanıtacağınız bir reklam metni yazınız.

Çevre bizim yuvamızdır. Fakat insanın kullandığı deterjanlar, boyalar, plastikler çevremizi kirletir. Biz şirket olarak çevreye önem veriyor ve doğayı seviyoruz. Bunun için çevre dostu ürünler ürettik.

Çevremizi seviyorsanız lütfen bu ürünleri kullanın. Çocuklarımız ve temiz çevre için çevre dostu ürünlerimiz sizleri bekliyor.

Su Kirliliği Metni Cevapları Sayfa 158 – 6. Sınıf Türkçe Kitabı MEB

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinden hareketle, etkinlikte kullanılan metnin yazarı hakkındaki bilgileri tahmin etmeye çalışınız. Tahminlerinizi alttaki forma örnekteki gibi yazınız ve metne uygun bir başlık bulunuz.

Benim adım, gökyüzünden düşen rahmetin adıdır. Bulutların gözyaşlarıdır. Soyadımsa ağaçların tutunduğu kahverengi örtüsüdür doğanın. Annemin adı, güzel kokusu ve renkleriyle süslerken bahçeleri; babamın adı ulu, kalın gövdeli ve uzun ömürlü bir ağaçtır. Kökleri derinlere uzanır.
Doğduğum şehir bir çağ açmış bir çağ kapatmıştır fethedilince. Doğduğum yıl ise, Fatih’in burayı fethetmesinden 554 yıl sonradır. Dünyayı ve tüm gezegenleri kaplayan derin karanlıktır ağabeyimin adı. Ben ona, güneşli ve sıcak bir günde, karne hediyesi olarak doğmuşum. Doğduğum ayın tam ortasında açmışım gözlerimi dünyaya. Şimdi ise doğduğum ülkenin başkentinde 6. sınıfa gidiyorum.

Cevap: 

 • Adı: Yağmur
 • Soyadı: Toprak
 • Doğum tarihi (Gün/Ay /Yıl): 29 Mayıs 2007
 • Doğum Yeri: İstanbul
 • Annesinin Adı: Çiçek
 • Babasının Adı: Çınar
 • Ağabeyinin Adı: Uzay
 • Şu Anda Yaşadığı Şehir: Ankara
 • Metnin Başlığı: Ben Kimim? Benim Kim Olduğumu Bul? Bil Bakalım Ben Kimim?

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki yazının bazı bölümleri, tamamlamanız için yarım bırakılmıştır. Bu yazının başlığını, yarım bırakılan cümlelerini ve devamını tahmin ederek anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde tamamlayınız. Metninizi tamamlarken geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanınız.

DOĞAYA SAHİP ÇIK

Doğa bizim her şeyimizdir. Doğayı koruyamazsak bir gün dünyanın sonu gelebilir. Bu yüzden doğaya karşı çok dikkatli davranmalıyız. Doğal kaynaklarımız  sınırsız değildir. Dünyadaki her kaynağın kıymetini bilmeli ve kaynaklarımızı dikkatli biçimde kullanmalıyız.

Doğal kaynaklarımızı dikkatli kullanmak için, çevre dostu ürünler kullanalım, çöplerimiz çöpe atalım. Doğal kaynakları israf etmeyelim. Çevreyi kirletenleri uyaralım. Atıkları geri dönüşüm kutularına atalım.

Su Kirliliği Metni Cevapları Sayfa 159 – 6. Sınıf Türkçe Kitabı MEB

8. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki cümlelerde yer alan “su” kelimesinin geçtiği altı çizili deyimleri inceleyiniz. Aynı veya yakın anlama sahip olduğunu düşündüğünüz deyimleri örnekteki gibi eşleştiriniz. Daha sonra atasözleri ve deyimler sözlüğünden eşleştirmelerinizi kontrol ediniz.

Yemekleri görünce ağzının suyu aktı.
Havanda su dövme, bence bu çocuk adam olmaz.
Okulda futbol maçı yapınca böyle su içinde kalmış.
Bu iki arkadaşın aralarından su sızmaz.
İflas ettiğini bir türlü kabul etmiyor, işleri toparlamak için kalburla su taşıyordu.
Son model arabayı görünce adamın ağzı sulandı.
Hasta çocuk ateşlenince su gibi terledi.
Ortaklıkları süresince içtikleri su ayrı gitmezdi.

Cevap: 

 • ağzının suyu akmak-ağzı sulanmak
 • su içinde kalmak-su gibi terlemek
 • arasından su sızmamak-içtiği su ayrı gitmemek

B) Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili deyimlerin anlatıma olan katkısını açıklayınız.

Deyimler, anlatıma zenginlik ve derinlik katar. Çok az kelime ile daha çok duygu ve düşünce aktarımı sağlanmış olur.

İLAVE BİLGİ 

Su kirliliği; göl, nehir, okyanus, deniz ve yeraltı suları gibi su barındıran havzalarda görülen kirliliğe verilen genel addır. Su kirliliği

2 Comments on “Su Kirliliği Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Kitabı MEB – Sayfa 154, 155, 156, 157, 158, 159”

 1. Çok yardımcı oldunuz Ödevhane kurucuları. Sonunda ödevini bitirttirdim katdeşime. Ama banada yardımcı oldunuz. 8. Sınıfta okuyorumda. ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir