Tablodakiler dışında tarihi aydınlatan kaynaklara başka hangi örnekleri verebilirsiniz?

Tablodakiler dışında tarihi aydınlatan kaynaklara başka hangi örnekleri verebilirsiniz? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Tarihçiler deneyve gözlem yapamaz. Tarihi aydınlatan kaynak olarak kitabımızda verilenlerden başka şu şu örnekleri de verebiliriz.

Tablodakiler dışında tarihi aydınlatan kaynaklara başka hangi örnekleri verebilirsiniz?

 1. Beratlar
 2. Haritalar
 3. Mağara resimleri
 4. Romanlar, şiirler
 5. Fosiller
 6. Mezar taşları
 7. Müzik aletleri
 8. Maniler
 9. Düğün ve diğer gelenekler
 10. Yöresel çocuk oyunları
 11. Anılar
 12. Kişisel anlatılar

AÇIKLAMA

Tarihçi, deney ve gözlem yapma imkânına sahip olmadığı için geçmişi incelerken kaynak olarak adlandırılan tarihî belgelerden yararlanır. Kaynaklar birinci ve ikinci elden kaynaklar olarak iki gruba ayrılır. Birinci elden kaynak, içerdiği tarihî olayın yaşandığı döneme aittir. Bu tür kaynaklar, anlatılan olaya doğrudan tanık olan veya tanık olanları dinleyen kişiler tarafından oluşturulmuştur. İkinci elden kaynaklar ise birinci elden kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır.

TARİHİ AYDINLATAN KAYNAKLAR

Sözlü Kaynaklar

• Destanlar , Hikâyeler, Efsaneler,  Mitoslar,  Şiirler,  Atasözleri, Yazılı Kaynaklar

Yazılı Kaynaklar

Kitabeler, Şecereler, Otobiyografiler, Hatıralar,  Fermanlar, Antlaşmalar , Mektuplar , Kanunlar , Mahkeme kayıtları , Sözlükler, Paralar

Görsel ve İşitsel Kaynaklar,

Resimler, Minyatürler, Fotoğraflar, Heykeller, Filmler, Ses kasetleri

Tarihî Kalıntılar

Arkeolojik kalıntılar, Binalar, Silahlar, Giysiler, Ev eşyaları, Üretim araçları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.