Tarih Biliminde Kaynaklar Niçin Önemlidir?

Tarih Biliminde Kaynaklar Niçin Önemlidir?

Tarih Biliminde Kaynaklar Niçin Önemlidir? 9.sınıf Tarih dersi kitabı sayfa 39 cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Tarih Biliminde Kaynaklar Niçin Önemlidir?

Tarih Biliminde Kaynaklar Niçin Önemlidir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Tarihin konusunu oluşturan olaylar, olgular tekrarlanmadığı, diğer fen bilimlerindeki gibi gözlem ve deneysel çalışma yapılamadığı
  2. Tarih Biliminde bilgi oluşturmak için sadece kaynaklara dayalı olarak bilgi üretebildiği için Tarih Biliminde kaynaklar önemlidir.

Vaka Ve Vakıa Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

İLAVE BİLGİ NOTU

Tarih biliminde bilimsel bilgiyi ortaya çıkarmak için kaynaklardan yararlanır. Kaynaklarla desteklenmeyen bilgi bilimsel olmaktan uzaktır ve şüphe ile bakılmalıdır.

Kaynak Tarihi bilgiye ışık tutan, açıklama getiren malzemelerdir.

Tarihi Kaynak Türleri Şunlardır;

  1. Birinci el kaynaklar (Ana kaynak): O döneme ait belge ve buluntular. Kitabe, buluntu, abide, yazıt, para, resim vb.
  2. Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından yararlanılarak hazırlanan kaynak çeşididir.

Kaynakları şu şekilde sınıflandırabiliriz; Sözlü, yazılı, sesli ve görüntülü, gerçek nesneler.

Kaynak olmadan tarihi gerçekleri, bilgileri elde etmek ve yazmak mümkün değildir. Kaynaklara dayanmayan tarihi bir bilgi sadece sözlü bilgi aktarımıdır ve doğruluğuna her zaman şüphe ile bakılır.

Tarih Nedir? 

Tarih, insanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgidir. (Herodotos)

Tarih, gerçeği araştırmak ve olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır. Olayların  ilkeleri incedir, nitelik ve sebepleri hakkındaki bilgi derindir. (İbn Haldun)

Tarih, geçmişte yaşamış insan ve insan topluluklarının bütün faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi kurarak, belge ve bulgular ışığında inceleyen bilim dalıdır. ( 1 ,  2 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir