Tarih Boyunca Türklerde Yönetim Anlayışında Nasıl Bir Değişim Olmuş Olabilir?

Tarih Boyunca Türklerde Yönetim Anlayışında Nasıl Bir Değişim Olmuş Olabilir?

Tarih Boyunca Türklerde Yönetim Anlayışında Nasıl Bir Değişim Olmuş Olabilir?  7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Tarih Boyunca Türklerde Yönetim Anlayışında Nasıl Bir Değişim Olmuş Olabilir?

Tarih Boyunca Türklerde Yönetim Anlayışında Nasıl Bir Değişim Olmuş Olabilir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Tarihte,devlet hanedan üyelerinin ortak malıdır. Gök Tanrı tarafından verilen ve Kut adı verilen yönetme yetkisi  hakan, kağan veya han adı verilen hükümdarlar yönetmiştir. Yerine oğullarından biri geçmiştir.
  2. Selçuklular ve Osmanlı Devletinde her türlü kuvvet ve kudret padişaha sultana aittir.
  3. Padişah  sahip olduğu kesin egemenlik hakkını adalet ile İslam dini kurallarına ve Türk töresine uygun olarak kullanıyordu.
  4. Tarihte halkın yönetimde sözü yoktu. Cumhuriyet’in ilanı ile halk yönetimde söz sahibi olmuştur.

Kısaca yazmak gerekirse; tarih boyunca Türklerde yönetim, Han,Hakan, Sultan, Bey ve Padişahların egemenliğinde olmuş. Cumhuriyet’in ilanı ile yönetimde halkın söz hakkı olmuştur.

BİLGİ NOTU

Osmanlı Devletinde Yönetim Anlayışı

Osmanlı Devleti’nde hükümdar ülkenin mutlak hâkimidir. Her türlü kuvvet ve kudret padişaha aittir.

Devlet yönetiminin başı olan padişah, sahip olduğu bu kesin egemenlik hakkını ve otoritesini keyf olarak değil, adalet ile İslam dini kurallarına ve Türk töresine uygun olarak kullanıyordu. Türk-İslam inanışına göre halk, padişaha bırakılmış kutsal bir emanettir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir