Tarih, insanın yeryüzünde göründüğü andan itibaren yaptığı ya da düşündüğü her bir izi, artakalan her şeyi içerir. sözünden hareketle tarihin inceleme alanına giren konulara örnekler veriniz.

Tarih, insanın yeryüzünde göründüğü andan itibaren yaptığı ya da düşündüğü her bir izi, artakalan her şeyi içerir. sözünden hareketle tarihin inceleme alanına giren konulara örnekler veriniz. sorusunun  cevabını kısaca yazdık.

Tarih, insanın yeryüzünde göründüğü andan itibaren yaptığı ya da düşündüğü her bir izi, artakalan her şeyi içerir. sözünden hareketle tarihin inceleme alanına giren konulara örnekler veriniz.

Tarihin konusu, zaman içinde insan faaliyetleri, farklı etkilerle meydana gelen değişimler ve insan eylemlerinin sonucunda
ortaya çıkan eserlerdir. Ayrıca doğa olayları, sonuçları itibariyle insanları etkilediğinden tarihin konusu içerisinde yer
alır.

Örnekler Verelim;

  • Siyasi :Cumhuriyetin İlanı
  • Askerî :Malazgirt Savaşı
  • Sosyal :Orta Asya Türk Göçleri
  • Ekonomik: Sanayi Devrimi
  • Kültürel :Yazının İcadı
  • Dinî: İslamiyet’in Doğuşu
  • Mimari :Sultan Ahmet Camisi
  • Gölcük Depremi, büyük depremler, kuraklıklar, göçler vb.

Tarih, esas olarak insanın bilinçli faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan eserleri ve değişimleri konu edinmekle
birlikte insanın iradesi dışında gelişen olaylarla da ilgilenir. Çünkü depremler, volkanik patlamalar, su baskınları, kuraklık ve salgın hastalıklar gibi olaylar insanlık tarihinin akışını değiştirir.

Örneğin bir veba salgını kitlesel ölümlere yol açarak devletlerin askerî, ekonomik açıdan ve nüfus bakımından zayıflamasına yol açabilir. Aynı şekilde deprem veya kuraklık gibi afetler de büyük göç hareketlerine neden olabilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir