Tasavvufi düşüncenin oluşum ve gelişim aşamalarını kısaca açıklayınız?

Bu yazıda “Tasavvufi düşüncenin oluşum ve gelişim aşamalarını kısaca açıklayınız?” sorusunu cevapladık. İslam’da Tasavvuf düşüncesi ağırlıklı olarak içsel boyutunda yaşanan hallerdir. Tasavvufi düşüncenin oluşum ve gelişim aşamaları şunlardır;

Tasavvufi düşüncenin oluşum ve gelişim aşamalarını kısaca açıklayınız?

Tasavvufi düşüncenin gelişimi ve oluşumu üç aşamadır. 1. Züht Dönemi,

1. ZÜHT DÖNEMİ: Bu dönem asrı saadet ile başlar, miladi 7. ve 8. asrı içine alır. Müslümanlarda arasındaki kargaşa, Müslümanların dünyaya önem vermesine karşılık bazı Müslümanlar  dünya işlerinden uzak durdular ve ibadete öneme verdiler. Medine, Küfe, Basra ve Horasan züht hayatının yoğun yaşandığı yerlerdir.Hasan-ı Basri ve Rabia el Adeviyye ünlü zahitlerdir.

2. TASAVVUF DÖNEMİ: Sufi ve tasavvuf kavramlarının kullanılmaya ve ilk sufi adlarının duyulmaya başlandığı hicri ikinci asrın sonundan, tarikatların ortaya çıktığı devre kadar olan üç buçuk asırlık süredir.Tasavvuf bu dönemde kurumsallaşmıştır. Cüneyd-i Bağdadi, Beyazid Bestami, Gazzali bu dönemin ünlü sufi ve mutasavvıflarıdır.

3. TARİKAT DÖNEMİ:Tarikatlar hicri 2. asırda ortaya çıkmış ve hicri asırda hayatın parçası olmuşlardır.İbnü’l-Arabi bu dönemde yetişmiştir.

12. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları

Tasavvuf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir