Teknolojik Bayram Kutlamaları Metni Cevapları 6. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 174-177-178-179-180

Bu yazıda “Teknolojik Bayram Kutlamaları Metni Cevapları 6. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 174-177-178-179-180″ konusunu yazdık. EKSEN Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı Teknolojik Bayram Kutlamaları metni etkinlik cevaplarını kısaca yazık. Sayfa 174-177-178-179-180 Etkinlik cevaplarını yazdık.

Teknolojik Bayram Kutlamaları Metni Cevapları 6. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 174-177-178-179-180

SAYFA 174 -Teknolojik Bayram Kutlamaları Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Kitabı

1. ETKİNLİK

İletişim” kelimesinin çağrıştırdığı kelimeleri aşağıdaki boşluklara yazınız.

 • Haberleşme
 • Televizyon
 • Bilgi
 • Alıcı
 • Verici
 • Telefon
 • İnternet
 • Mektup
 • Telgraf
 • Telsiz

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• İletişim araçlarının insan ilişkilerini etkilediğini düşünüyor musunuz? Açıklayınız.

Evet etkiler. İletişim araçları ilişkileri artırır,  daha çabuk ilişki kurulmasını ve yakınlaşma sağlar.

• İletişim araçlarının insanların hayatlarına etkileri nelerdir?

Haberleşme kolay ve hızlı olur. Bilgiye daha kolay ulaşılır.

• Cep telefonları hangi amaçlar için kullanılmaktadır?

İletişim, internete girme, fotoğraf çekme, müzik dinleme, video izleme, ses kaydı alarm, takvim, randevu kaydı, oyun oynama amaçlı kullanılmaktadır.

3. ETKİNLİK

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.

Metinde, teknolojinin günümüz bayram kutlamalarını değiştirdiği anlatılmaktadır.

SAYFA 177 -Teknolojik Bayram Kutlamaları Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Kitabı

4. ETKİNLİK

A. Aşağıda, “Teknolojik Bayram Kutlamaları” adlı metinden bazı kelimeler ve bir kelime grubu çerçeve içinde verilmiştir. Kelimelerin altında ise bu kelimelerin “Teknolojik Bayram Kutlamaları” adlı metinde kullanıldığı cümleler, bu kelimeler çıkarılarak verilmiştir. Hangi boşluğa hangi kelimenin gelmesi gerektiğine karar veriniz ve bunları yazınız.

Cevap: 

a. Tüm aile bireyleri ve birkaç aile dostumuzla annemin evinde toplandık.

b. Biz çocuklara düşen görevler de vardı: Akrabalara, dostlara gönderilecek bayram tebriklerinin alınması ve yazılması.

c. Birbirimizle sohbet etmeye çalışıyorduk ama başladığımız tümceyi bitirmemiz neredeyse olanaksız gibiydi.

ç. Bayramın birinci günü aile, eş, dost kutlamaları bitince ikinci günü ellerimizde tavşanlı balonlarımız, lunaparka giderdik.

d. Bir süre sonra herkes, yavaş yavaş evine, gönüllü tutsak oldukları modern oyuncaklarına, dönmek üzere birbirine “Hoşça kalın!” demeye başladı.

e. Oysa uzun zamandır boş sayılırdı. Bilgisayar ve İnternet yaşantımıza girdiğinden bu yana mektupların yerini elektronik postalar almış, evlerimizin kapılarındaki posta kutuları yalnızca faturalara kalmıştı.

f. Heyecanla, coşkuyla açardık zarfları; yazılanları okuduktan sonra da özenle saklardık o bayram kartlarını.

g. Kızım, eline televizyonun kumandasını almıştı ki hemen atılıp elinden aldım ve “Bugün televizyon yok!” dedim

h. Kardeşime ve bana bayramlık olarak beğendiğimiz kumaşlardan istediğimiz elbiseler diktirilirdi.

ı. Sonunda eşim isyan etti ve “Cep telefonları bu denli önemliyse neden buradayız?” diye sordu.

 

SAYFA 178 -Teknolojik Bayram Kutlamaları Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Kitabı

B. Aşağıda, çerçeve içinde verilen kelimelerin ve kelime grubunun metindeki anlamı yer almaktadır. Anlamları okuyunuz ve her anlamın karşısına çerçeve içinde verilen kelimelerden uygun olanı yazınız.

a. Sevinç gösterileriyle beliren güçlü heyecan: coşku

b. Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya çekimli bir fiille kullanılan kelimeler dizisi, cümle: tümce

c. Satılan bir malın cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği hesap pusulası: fatura

ç. Olma ihtimali bulunmayan, imkânsız: olanaksız

d. Elektronik aygıtları belli bir uzaklıktan yönetmeye yarayan kablosuz alet: kumanda

e. Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert: birey

f. Kutlama kartı: tebrik

g. Kabullenmemek, razı olmamak: isyan etmek

h. Türlü eğlence ve oyun kuruluşları bulunan alan: lunapark

ı. Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağdaş: modern

i. Bir şeye veya bir kimseye çok bağlı, kendisini bir şeyin etkisinden kurtaramayan kimse: tutsak

j. Pamuk, yün, ipek vb.nden makinede dokunmuş her türlü dokuma: kumaş

5. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Yazar ne zaman, neden posta kutusuna bakıyor? Baktıktan sonra hangi duyguya kapılıyor?

Bayram sabahı bayram tebriği bulma umuduyla bakıyor. Boş olduğunu görünce içi burkuluyor.

2. Yazarın bilgisayar ve İnternet’le ilgili düşünceleri nelerdir?

Bilgisayar ve internetin mektupların yerini aldığını düşünüyor.

3. Yazar nerede, kimlerle, niçin bir araya geliyor?

Yazar annesinin evinde, ailesi ve birkaç aile dostuyla bayramlaşmak için bir araya geliyor.

4. Yazarı, bulunduğu ortamda ne rahatsız ediyor? Böyle bir durumla siz karşılaşsaydınız ne yapar, ne hissederdiniz?

 Cep telefonlarına gelen mesajlar nedeniyle muhabbetin sürekli kesilmesinden rahatsız oluyor. Telefonları sessize alırdım.

5. Metinde kim, niçin isyan ediyor?

Anne, herkesin cep telefonu ile ilgilenmesine isyan ediyor.

6. Yazar, neye ve niçin karşı çıkıyor?

Yazar, kızının televizyonu açmasına karşı çıkıyor.

7. Sizce yazar “gönüllü tutsak oldukları modern oyuncak” sözü ile ne anlatmak istiyor olabilir?

Cep telefonunu bağımlılığını anlatmak istiyor.

8. Yazar, eski bayramlarla ilgili hangi duyguları yaşıyor?

Özlem, sevinç, coşku ve heyecan duygusu yaşıyor.

9. Metinde hangi eski bayram gelenekleri üzerinde durulmaktadır?

Bayram temizliği, bayramlık dikilmesi, bayram tebriği alınması ve yazılması, aile, eş, dost kutlamaları, lunaparka gitmek.

10. Metinde ele alınan sorun nedir?

Cep telefonu bağımlılığının günümüz bayramlarını ve iletişimi değiştirmesi.

SAYFA 179 -Teknolojik Bayram Kutlamaları Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Kitabı

11. Yazar, metinde ele alınan sorunla ilgili çözüm önerileri sunmuş mudur? Açıklayınız.

Sunmamıştır. Sadece sorunu belirtmiştir.

12. Metinde ele alınan sorunun çözümüyle ilgili ne söylersiniz?

Bayramlaşmalarda cep telefonları oda dışında bırakılmalı. Bayram tebriği gönderme adeti yaşatılmalı.

13. Metnin konusu ve ana fikri nedir? Açıklayınız.

Metnin konusu: Cep telefonlar yüzünden yüz yüze iletişimin azalması, bayram tebrik gönderilmesini yok etmesi.

Metnin ana fikri: Teknolojinin yüzyüze iletişim ve geleneklere olumsuz etkisi.

14. Metin, düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe yol açtı mı? Açıklayınız.

Evet. Aile ve akraba ziyaretlerinde telefonla ilgilenmek yerine daha çok sohbet etmemin daha iyi olacağını anladım.

6. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Teknolojik Bayram Kutlamaları” başlığını kullanmış olabilir?

Teknolojinin bayram kutlamalarını nasıl etkilediğini anlattığı için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Uyumludur.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Teknoloji ile Kutlanmayan Bayramlar, Teknoloji İle Kutlanmış Gibi Yapılan Bayramlar, Bayramların Teknolojik Hali

7. ETKİNLİK

“Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık” bölümünde sizden istenen sunumu gerçekleştirmek için gerekli hazırlıkları yapınız. Sunum süreniz 10 dakika olacaktır. Gönüllü arkadaşlarınızdan birinin sunumunu dinleyerek sunumlara başlayınız. Sunumun sonunda arkadaşınızın yaptığı sunumu değerlendiriniz. Siz de sunumunuzu yapınız ve arkadaşlarınızdan değerlendirmelerini isteyiniz. Çalışmayı, mümkün olduğunca fazla sayıda öğrenciyle devam ettiriniz ve her sunumun dinleyici öğrencilerce değerlendirilmesini sağlayınız. Gerekiyorsa bu çalışmayı başka ders saatlerinde devam ettirerek daha fazla öğrencinin sunum yapmasını sağlayınız.

8. ETKİNLİK

İnternet, sinema ve televizyon birer iletişim aracıdır. Bu iletişim araçlarıyla ilgili aşağıdaki çalışmaları yapınız. Bu çalışmaları yapmak için bir hafta süreniz bulunmaktadır.

a. İnternet’ten “yüz yüze iletişimin insan ilişkilerindeki önemi” konulu bir araştırma yapınız. Bulduğunuz bilgileri ve bu bilgileri edindiğiniz İnternet adreslerini not ediniz ve bunları sonraki derste arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • İnsan ilişkilerini geliştirir
 • Sosyal bağları geliştirir
 • Yalnızlıkları önler
 • Samimi bir ortam oluşturur
 • Duygu bağlarını artırır
 • Gerçek dostluklar kurulmasını sağlar

b. Haftalık televizyon programından yararlanarak bir belgesel belirleyiniz. Belirlediğiniz belgeseli izleyiniz. Belgeseli izlerken edindiğiniz bilgileri not ediniz ve bunları, sonraki derste arkadaşlarınızla paylaşınız.

Aslanların avlanmalarını anlatan bir belgesel. Birlikte avlanıyorlar. Birlikte yiyorlar. Gereksiz yere öldürmüyorlar. Bazı avları yakalayamıyorlar. Yavru aslanlar oyun oynuyor. Grup dışından kimse alınmıyor.

c. Ailenizle birlikte, yaşınıza uygun bir film izleyiniz. Filmde anlatılan olayı, filmin verdiği iletileri not ediniz ve bunları, sonraki derste arkadaşlarınızla paylaşınız.

Forest Gumb – Çalışma ve mücadele ile her işin üstesinden gelinebilir. Yeteneksiz olduğunu düşünme yeterince çabalamadığını düşün.

SAYFA 180 -Teknolojik Bayram Kutlamaları Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Kitabı

9. ETKİNLİK

“Teknolojik Bayram Kutlamaları” adlı metinde anlatılanlardan hareketle, “İnsanlar cep telefonunu nasıl ve hangi amaçlar için ve nelere dikkat ederek kullanmalı?” sorusu ile ilgili düşüncelerinizi sözlü olarak açıklayınız.

Cep telefonu ihtiyacımız kadar kullanılmalı. Cep telefonu bizi değil biz cep telefonunu yönetmeliyiz. Ortamına göre cep telefonununu uzak bir yere koymalıyız. Sosyal ilişkileri ve iletişimi bölmesine izin vermemeliyiz.

BİTTİİİİİ 🙂 🙂 🙂 🙂

Teknolojik Bayram Kutlamaları Metni Cevapları 6. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 174-177-178-179-180

İLETİŞİM NEDİR?

İletişim, iletilmek istenen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir