Pulsuz Dilekçe Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Kitabı – Sayfa 181-183-184-185-186-187

Bu yazıda “Pulsuz Dilekçe Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Kitabı – Sayfa 181-183-184-185-186-187″ sorusunu kısaca cevapladık.Eksen Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı Pulsuz Dilekçe metni etkinlik cevaplarını kısaca cevapladık. Sayfa  181-183-184-185-186-187 cevapları.

Pulsuz Dilekçe Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Kitabı – Sayfa 181-183-184-185-186-187

SAYFA 181 – Pulsuz Dilekçe Metni Cevapları – 6. SINIF TÜRKÇE KİTABI

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki resimle ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazınız.

Çocukları doğduğunda sevinen bir aile, şimdi çocuklarına yasaklar koymuş ve onunla ilgilenmiyorlar.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Aile içi iletişimin önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Aile içi iletişim sevgi bağlarını güçlendirir. Ailede huzur ve mutluluk sağlar. Aile bireylerinin hayatlarından zevk almasını sağlar.

• Çocukların ebeveynleriyle iletişiminin önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Çocuklar, ebeveynleri ile iletişim sağladıklarında, gelişimleri daha sağlıklı olur. Yalnızlık hissetmezler. Hayata daha iyi hazırlanırlar. Sosyal bağları gelişir. Psikolojik sorunlar yaşamazlar.

• Sizce anne ve babalar çocuklarıyla iletişim kurarken nelere dikkat etmelidir?

Çocuklarına zaman ayırmalılar. Fikirlerine önem vermeliler. Dikkatlice dinlemeliler. Sabırlı ve anlayışlı davranmalılar. Bağırmama, aşağılamama, gerçekleri söyleme, gereksiz yere övmemek, kibar davranmak ailelerin dikkat etmeleri gereken kurallardır..

SAYFA 183 – Pulsuz Dilekçe Metni Cevapları – 6. SINIF TÜRKÇE KİTABI

3. ETKİNLİK

a. “Pulsuz Dilekçe” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize yazınız.

Ayak uydurmak, kollamak, tutarsız, sindirmek,

b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.

Ayak uydurmak: Bir duruma uyum sağlamak.

Kollamak: kayırmak, gözetmek, korumak, yardımcı olmak.

Tutarsız: birbirini tutmayan söz ve davranışlarda bulunmak

Sindirmek: korkmasına, çekinmesine yol açmak.

c. Ardından sözlükten bu kelimelerin anlamlarına bakarak tahminlerinizin doğru olup olmadığını kontrol ediniz.

ç. Kelimelerin her biriyle birer cümle kurunuz ve kurduğunuz cümleleri defterlerinize yazınız. Ardından cümlelerinizi sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

Ayak uydurmak: Teknolojiye ayak uydurmalıyız.

Kollamak: Çocukları kötülüklere karşı kollamalıyız.

Tutarsız: Sözlerinde tutarsız olduğu için ona güvenmiyorum.

Sindirmek: Bağırınca kedi köşeye sindi.

SAYFA 184 – Pulsuz Dilekçe Metni Cevapları – 6. SINIF TÜRKÇE KİTABI

4. ETKİNLİK

A. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz.

a. Ödev için iş bölümü yaptık.

b. Akşama kadar çalışacağız.

c. Tren ile seyahat edeceğiz.

d. Arı gibi çalışkan biridir.

B. Ardından aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. “A maddesindeki çizili kelimelerin tek başlarına anlamları yoktur.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Haklıdır. Çünkü, için kelimesi edat’tır. Edatlar tek başlarına bir anlam taşımaz, kendisinden önceki kelimeyle ilgi kurarak cümle içinde anlam kazanırlar.

b. “Altı çizili kelimeler, kelimeler arasında anlam ilgisi kurmaktadır.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Haklıdır. Çünkü altı çizili kelimeler edat’tır. Edatlar tek başlarına bir anlam taşımaz, kendisinden önceki kelimeyle ilgi kurarak cümle içinde anlam kazanırlar.

SAYFA 185 – Pulsuz Dilekçe Metni Cevapları – 6. SINIF TÜRKÇE KİTABI

5. ETKİNLİK

• “Pulsuz Dilekçe” adlı metinde kullanılan edatları bulunuz ve bunları tahtaya yazınız. Öğretmeninizden, varsa yanlış tespitlerinizi düzeltmesini isteyiniz.

 • Deneme ile öğrenirim.
 • Yaramazlıklarım için beni kötü çocukmuşum gibi yargılamayın.
 • Başarmam için beni destekleyin.
 • Beni başkalarıyla karşılaştırmayın, umutsuzluğa kapılırım.
 • “Ben senin yaşında iken…” diye başlayan söylevleri hep kulak ardına atarım.
 • Küçük yanılgılarımı büyük suçmuş gibi başıma kakmayın.

• Pulsuz Dilekçe Metninde, edat türündeki kelimeler olmasaydı metnin anlamı nasıl etkilenirdi? Açıklayınız.

Kelimeler arasında anlam ilişkisi kurulamaz. Metnin anlaşılması zorlaşırdı. Uzun cümleler yazamazdık. Yazımız uzar, düşüncelerimizi tam olarak aktaramazdık.

6. ETKİNLİK

A. Aşağıdaki altı çizili her kelimenin cümledeki görevini sözlü olarak açıklayınız.

a. Çok okurum çünkü ufkum genişlesin isterim.
Dünyayı dolaşmış ama Irak gibi güzel memleket görmemiş.

İki cümleyi birbirine bağlamak. Neden sonuç bildirmek.

b. Bakkaldan pirinç ile yoğurt aldım.
Okulunu ve arkadaşlarını çok özlemişti.

Aynı görevdeki iki kelimeyi birbirine bağlamak ve birliktelik anlamı sağlamak.

SAYFA 187 – Pulsuz Dilekçe Metni Cevapları – 6. SINIF TÜRKÇE KİTABI

7. ETKİNLİK

• “Pulsuz Dilekçe” adlı metinde kullanılan bağlaçları bulunuz ve bunları tahtaya yazınız. Öğretmeninizden, varsa yanlış tespitlerinizi düzeltmesini isteyiniz.

 • Tutarsız davrandığınızı görünce hem bocalıyor hem de bundan yararlanmadan edemiyorum.
 • Bütün duygu ve düşüncelerimi dile getirebilseydim size şunları söylemek isterdim:
 • Sürekli bir büyüme ve değişme içindeyim.
 • Beni tanımaya ve anlamaya çalışın.
 • Bana oyunda, arkadaşlıkta ve uğraşlarımda özgürlük tanıyın.
 • Kızgınlığınızı haklı görebilirim ama beni aşağılamayın.
 • Bunları çabuk unuturum ancak birbirinize saygı ve sevginizin azaldığını görmek beni yaralar ve sürekli tedirgin eder.

8. ETKİNLİK

Pulsuz Dilekçe Metni ile ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Çocuğun öğrenmede başvurduğu yol hangisidir?

Deneme, yanılma.

2. Çocuğa göre, büyüdüğünü anlayabilmesi nasıl mümkün olur?

Kendi işini kendi gördüğü zaman.

3. Çocuk, anne ve babasından niçin onu şımartmamalarını istiyor?

Hep çocuk kalmak istemediği için.

4. Çocuk, anne ve babasından niçin yerli yersiz sözler vermemelerini istiyor?

Onlara karşı güveninin azalmaması için.

5. Çocuk, niçin sınırlandırılması gerektiğini düşünüyor?

Yoldan sapabileceğini düşündüğü için.

6. Sizce çocuk üzerinde, niçin öğütlerden çok davranışlar daha etkili olur?

Çocuklar söylenenleri değil, yapılanları örnek olarak alır.

7. Anne ya da babanın “Ben senin yaşında iken…” şeklinde başlayan konuşması, çocuk tarafından niçin kulak ardı ediliyor olabilir?

Çocuklar üzerinde sözler etkili değildir.

8. Pulsuz Dilekçe Metnine göre, çocuklara verilecek ceza hangi nitelikte olmalıdır?

Yapılan suçu aşmayan.

9. Pulsuz Dilekçe Metnine göre, çocuklar ne zaman, hangi durumda yalan söyler?

Köşeye sıkıştıkları zaman.

10. Pulsuz Dilekçe Metnine göre, anne ya da babanın haksız bir davranışın sonunda özür dilemesi, neyi sağlar?

Çocuğun anne babasını daha çok sevmesini.

11. Çocuk, hangi koşulla bütün sıraladıklarından vazgeçebileceğini ifade ediyor?

Çocuktan “örnek çocuk” olmasını beklenilmediği zaman.

12. Çocuk, “Seçme hakkım olsaydı sizden başka kimsenin çocuğu olmak istemezdim.” sözüyle ne anlatmak istiyor olabilir?

Ailesini sevdiğini ve onlara olan bağlılığını anlatmak istemektedir.

13. “ ‘Pulsuz Dilekçe’ adlı metin, çocuk-ebeveyn iletişimi açısından oldukça önemli bir metindir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Haklıdır. Çocukların gözüyle anne ve babaların çocuklarına nasıl davranmaları gerektiğini anlatmaktadır.

SAYFA 187 – Pulsuz Dilekçe Metni Cevapları – 6. SINIF TÜRKÇE KİTABI

9. ETKİNLİK

Pulsuz Dilekçe Metninin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Yazar metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?

Çocukların ebeveynlerin kendilerine olan davranışlarında nasıl davranmaları gerektiğinden söz ediyor.

• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

Ebeveynlerin çocuklar ile iletişimlerini sorgulamalarını ve doğru iletişim kurmalarını sağlamak.

• Yazarın bu metinde, bize aktarmak istediği asıl düşünce nedir?

Ebeveynler çocukları ile olan iletişim ve davranışlarında, onların bakış açısına göre değerlendirirse daha etkili bir ilişki kurulabilirler.

10. ETKİNLİK

Metnin türünü ayırt edebilmeniz için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• “ ‘Pulsuz Dilekçe’ adlı metin; duygu, düşünce ve istekleri birilerine aktarmak amacıyla yazılmış bir metindir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Haklıdır. Çünkü birinci tekil şahıs ile yazılmış ve aileye hitaben yazılmıştır.

• Okuduğunuz metinde duygu, düşünce ve isteklerini anlatan kimdir?

Çocuk.

• “ ‘Pulsuz Dilekçe’ adlı metin, birilerine hitaben yazılmış bir metindir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Haklıdır.Metne Sevgili anne ve babacığım hitabı ile başlamıştır.

• Çocuk, kimlere hitap etmektedir?

Anne ve babasına

• “Çocuk, yazısına hitap sözüyle başlamıştır.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Haklıdır. Çünkü yazının başlangıcında “Sevgili Anneciğim, Babacığım, ” hitabı vardır.

• Sizce çocuk, yazısının sonunda niçin “Çocuğunuz” ifadesini kullanmış olabilir?

Yazar metni tüm çocukların adına yazmıştır.

Pulsuz Dilekçe Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Kitabı – Sayfa 181-183-184-185-186-187

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir