Bilgilenirken Medya Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 190-191-192-193

Bu yazıda “Bilgilenirken Medya Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 190-191-192-193″ konusunu yazdık. Eksen yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı Bilgilenirken Medya Metni etkinlik Cevaplarını kısaca yazdık. Sayfa 190-191-192-193 cevapları.

Bilgilenirken Medya Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 190-191-192-193

SAYFA 190 – Bilgilenirken Medya Dinleme Metni Cevapları – 6. SINIF TÜRKÇE KİTABI

1. ETKİNLİK

a. “Medya” kavramının aşağıdaki tanımını okuyunuz.

Medya: İletişim araçları.

b. Yukarıda verilen tanımdan hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Medya, sizce hangi araçlardan oluşmaktadır?

Televizyon, internet, gazete, dergi, radyo, sosyal medya,

• Sizce videolar, filmler de birer medya aracı mıdır? Açıklayınız.

Evet. Çünkü bir bilginin karşı tarafa iletimi vardır.

c. Öğretmeninizden, sınıfa getirdiği dizüstü bilgisayarı hazırlamasını, hoparlörü bilgisayara bağlamasını isteyiniz. Ardından öğretmeninize, Dinleme CD’sinde yer alan reklam filmini – videosunu size izletmesini söyleyiniz. Film – videoyu izledikten sonra aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce bu film – video hangi amaçla hazırlanmış olabilir?

Mehmetçik Vakfı’nın her zaman şehit yakınlarını maddi ve manevi desteklediğini bildirmek amaçlı hazırlanmıştır.

• Sizce filmdeki – videodaki kızın (Kadife’nin) yanındaki adam kim olabilir?

Şehit düşen babası olabilir.

• Reklam filmini – videosunu hazırlayanlar, Kadife’nin yanındaki adamın Kadife ve diğer insanlar tarafından görülemediğini, fark edilemediğini izleyicilere göstererek neyi amaçlamış, ne anlatmak istemiş olabilirler?

Şehitlerimizin aslında ölmediğini, her daim sevdiklerinin yanında olduğunu, yakınlarının mutlu hallerini gördükçe şehitlerinde huzur içinde olduklarını anlatmak istemişlerdir.

• Sizce Kadife’nin yanındaki adamın, onun şehit düşmüş babası olduğu filmde – videoda hissettirilebilmiş midir? Açıklayınız.

Evet. Çünkü Kadife sözlü açıklama yapmış ve alt yazıda bu durum anlatılmıştır.

• Filmde – videoda yer alan alt yazıda hangi bilgi verilmektedir? Sizce bu bilginin verilme amacı nedir?

“1994 yılında şehit olan Piyade Er Sefer Karakuş’un kızı Kadife Karakuş” ifadesi yazılmıştır. Bu yazıda şehit tarihi, şehit ismi, rütbesi ve kızının ismi bilgilerine yer verilmiştir.

Videodaki kişilerin kim olduğu hakkında izleyicileri bilgilendirmektir.

• Alt yazıyla verilen bilgi, filmin – videonun etkileyiciliğine katkı sağlamakta mıdır? Açıklayınız.

Evet. Gerçek kişilerin durumunun anlatıldığı belirtilerek etkileyicilik artırılmıştır.

• Kadife “Mehmetçik Vakfının desteğiyle babamı hep yanımda hissettim.” sözüyle ne anlatmak istiyor olabilir?

Mehmetçik Vakfı’nın şehit yakınlarını maddi ve manevi olarak desteklediğini anlatmak istiyor olabilir.

• “Bu film – video, hazırlanma amacına hizmet eden, uygun bir film – videodur.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Haklıdır. Çünkü Mehmetçik Vakfı’nın amacına yani şehit yakınlarının desteklendiğini gösteren gerçek bir durum örnek vererek anlatılmıştır.

• “Bu film – video baştan sona tutarlıdır yani filmdeki – videodaki her şey, her bakımdan uyumludur.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Haklıdır. Çünkü Mehmetçik Vakfı, amacı, anlatılan olay sade bir dil ile ve net olarak anlatılmıştır. Videoyu izleyen kişi vakfı, amacını anlayabilmektedir.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Bilgi kaynakları denilince aklınıza neler geliyor?

Kitaplar, ansiklopediler, internet siteleri, sözlü ve yazılı medya.

• Sizce medya da bir bilgi kaynağı mıdır? Açıklayınız.

Evet. Günlük olarak değişen bilgi akışı medya ile sağlanmaktadır. Ansiklopedi ve diğer kitaplar kalıcı hızlı bilgi akışını veremezler.

• Siz, bilgilenmek için hangi medya araçlarını kullanıyorsunuz?

Televizyon, internet, sosyal medya araçlarını kullanıyorum.

SAYFA 191 – Bilgilenirken Medya Dinleme Metni Cevapları – 6. SINIF TÜRKÇE KİTABI

3. ETKİNLİK

a. Bilgilenirken Medya Metnini  bir kez daha dinleyiniz.

b. Metni tekrar dinlerken ilk dinleme sırasında defterinize not ettiğiniz kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi defterlerinize yazınız.

Onur belgesi: Öğrencinin örnek seviyede notlar ve davranışlarla mezun olduğunu gösteren belge.

Bağış:Karşılık beklemeden yapılan yardım.

Vekaleten: Birisi adına bir işlem yapmak.

c. Ardından tahminlerinizin doğru olup olmadığını sözlükten kontrol ediniz.

4. ETKİNLİK

3. Etkinliği yaparken anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerin her biriyle birer cümle kurunuz; kurduğunuz cümleleri defterlerinize yazınız ve sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

Okuldan onur belgesi ile mezun oldum.
Mehmetçik Vakfı’na kurban bağışı yaptım.
Banka işlemlerini vekaleten yapmak için noterden belge aldım.

5. ETKİNLİK

Bilgilenirken Medya Metni ile ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Metne göre bilgi ve düşünceler nasıl anlaşılır?

Görüntüler, kodlar, çizgiler, sesler, sayılar, simgeler, semboller, biçimler, formüller ve benzeri formlar kullanılarak.

2. Metne göre insanlar; nesneleri, kişileri, olay ve olguları değerlendirirken hangi araçları kullanır?

Duyu organları, hayal gücü, düşünme yeteneği, gözlem, tecrübe.

3. Medya çeşitleri nelerdir?

Görsel medya, işitsel medya, basılı medya, yeni medya.

4. Medyanın sunduğu bilgiler hangi yollarla denetlenebilir, kontrol edilebilir?

Doğru haber kaynakları seçilmelidir. Çelişen bilgi olup olmadığına bakılmalıdır. Birden  fazla medya kuruluşu takip edilerek karşılaştırılmalıdır. Bilgiler resmi ve sivil toplum kuruluşlarından kontrol edilmelidir. Medya kuruluşun kaynağının güvenilirliğine bakılmalıdır. Muhabir, kaynak, görüntü uyumları değerlendirilmelidir.Haberde 5n 1K bilgileri irdelenmelidir.

5. Enformasyon bombardımanı ne demektir?

Binlerce bilginin gerekli gereksiz düşünülmeden çok hızlı bir şekilde insanlara ulaşmasıdır.

6. Metinde anlatılanlara göre “doğru, gerçek ya da geçerli bilgi” hangi özelliklere sahiptir?

Şüphe içermemesi.

7. Medya için neden “bilgi çöplüğü” tanımlaması kullanılmaktadır?

İnternetin yaygınlaşması nedeniyle aynı konuda farklı ve çelişkili bilgilerin bir çok internet sitesinde yayınlanmasından dolayı bilgi çöplüğü denilmektedir.

8. Medya okuryazarlığı ifadesinden ne anlıyorsunuz?

Bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru ve etkili olarak kullanmak.

9. Medya okuryazarları hangi özelliklere sahip olmalıdır?

 • İhtiyaç duyduğu bilginin yapısını ve boyutunu belirler
 • ihtiyaç duyduğu bilgiyi tanımlar, ulaşabileceği bilgi kaynaklarını, bunların yapısal özelliklerini ve birbirlerine üstünlüklerini bilir
 • Peşine düştüğü bilginin maliyetini ve yararlarını kıyaslar
 • İhtiyaç duyduğu bilgiye etkili ve verimli bir şekilde erişir.
 • Bilgiye ulaşım için en uygun medya aracını seçer
 • Elde ettiği bilgiyi ve kaynakları eleştirel olarak değerlendirir
 • Haberin güvenirliğini anlayabilmesi özelliklerine sahiptir
 • Bilgileri değerlendirir, eski bilgileri ile karşılaştırır, sentezler
 • Ulaştığı bilgiyi salt malumat olarak biriktirmez bir amaç uğruna kullanır

10. Sizce “Bilgilenirken Medya” başlığı, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Metnin yazarı siz olsaydınız hangi başlığı kullanırdınız?

Uygundur. Başlık olarak şunları kullanırdım; Medya ve Doğru Bilgi. Medya’da Doğru Bilgiye Ulaşmak. Medya’da Her Bilgi Doğru Değildir.

11. Metin hangi alt başlıklardan oluşmaktadır? Metnin alt başlıkları, ana başlığıyla uyumlu mudur? Açıklayınız.

 • Bilgi ve Malumat Kaynağı Olarak Medya,
 • Medyanın Sunduğu Malumatı Denetlemek,
 • Bilgi Kirliliğinden Nasıl Korunuruz,
 • Bilgiye Ulaşmak;
 • Bilgiyi Kullanmak.

12. Metnin konusu ve ana fikri nedir?

Metnin konusu: Medyadaki bilgi kirliliğidir.

Metnin ana fikri: Medyadaki bilgi kirliliğine karşı iyi bir medya okuryazarı olmamız gerekir.

13. Metinden hangi bilgileri öğrendiniz?

Medya’daki her bilginin doğru olmadığı, medyadan elde ettiğim bilgilerin çeşitli kaynaklardan ve resmi sitelerden kontrol etmemiz gerektiğini, iyi bir medya okuryazarıın özelliklerinin neler olduğunu öğrendim.

SAYFA 192 – Bilgilenirken Medya Dinleme Metni Cevapları – 6. SINIF TÜRKÇE KİTABI

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki broşür örneklerini inceleyiniz ve ardından örneklerin altında yer alan soruları sözlü olarak cevaplayınız.

SAYFA 193 – Bilgilenirken Medya Dinleme Metni Cevapları – 6. SINIF TÜRKÇE KİTABI

6. ETKİNLİK

• “Broşürler, sayfa sayısı az, küçük kitaplardır.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Haklıdır. Broşür’ün sözlük anlamı; “çok az sayfalı küçük kitap, kitapçıktır.”

• Sizce broşürler hangi amaçla hazırlanmaktadır? Yukarıdaki örneklerden hareketle açıklayınız.

Belirli bir konu hakkında insanları bilgilendirmek amaçlı hazırlanır.

• “Broşürler de insanları bilgilendirmek için kullanılan araçlardandır.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Haklıdır. Çünkü belli bir konu ve faaliyet hakkında kısa ve öz açıklamalarda bulunur.

• Yukarıdaki broşürlerin her birinden hangi bilgileri öğrendiniz?

 1. Grip hastalığının ne olduğunu, gripten korunma yollarının neler olduğunu öğrendim.
 2. 112 Acil hizmetlerinin ne olduğu, amacını, siren sesi duyunca nasıl davranmam gerektiğini öğrendim.
 3. İnternette dolandırıcıların yöntemlerini, dolndırıcılardan korunma yöntemlerinin neler olduğunu öğrendim.

Bilgilenirken Medya Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 190-191-192-193

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir