Toplumsal Yaşamda İnsanlara Cinsiyetlerinden Dolayı Ayrımcılık Yapıldığını Düşününüz. Böyle Bir Ayrımcılık Sizce Toplumu Nasıl Etkiler?

Toplumsal Yaşamda İnsanlara Cinsiyetlerinden Dolayı Ayrımcılık Yapıldığını Düşününüz. Böyle Bir Ayrımcılık Sizce Toplumu Nasıl Etkiler?

Toplumsal Yaşamda İnsanlara Cinsiyetlerinden Dolayı Ayrımcılık Yapıldığını Düşününüz. Böyle Bir Ayrımcılık Sizce Toplumu Nasıl Etkiler? 6.sınıf Sosyal Bilgiler 6.ünite Demokrasinin Serüveni ünitesi Türk Tarihinde Kadının Serüveni bölümü ödev sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

Toplumsal Yaşamda İnsanlara Cinsiyetlerinden Dolayı Ayrımcılık Yapıldığını Düşününüz. Böyle Bir Ayrımcılık Sizce Toplumu Nasıl Etkiler?

Toplumsal Yaşamda İnsanlara Cinsiyetlerinden Dolayı Ayrımcılık Yapıldığını Düşününüz. Böyle Bir Ayrımcılık Sizce Toplumu Nasıl Etkiler? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Toplumda birlik ve beraberlik yok olur.
  2. Düşmanlık ve kavgalar oluşur.
  3. Kadın toplumdan uzaklaşır.
  4. Ekonomik kalkınma yavaşlar.
  5. Demokrasi ilkelerinden uzaklaşılır.
  6. Sanat, bilim, kültür alanlarında toplum ilerlemez.
  7. Birbirini anlamayan iki birey oluşur.
  8. Aile ve toplumda çatışmalar yaşanır.
  9. İnsanca yaşama ortamı kaybolur.
  10. Başkaları senin adına karar alır.

İLAVE BİLGİ NOTU

Cinsiyet ayırımcılığı, genel anlamda bireylere cinsiyetlerinden dolayı toplumda adaletsiz bir şekilde davranılmasıdır.Cinsiyet ayırımcılığı, kaynaklara ve fırsatlara ulaşmada eşitsizlik, şiddet, temel hizmetlerden yararlanmada yetersizlik, çalışma yaşamı ve siyasette kadının sınırlı olarak yer alması ve kadınlarla erkekler arasındaki kişisel ilişkilerdeki güç dengesizliği hususlarıyla yakından ilişkilidir. ( 1 , 2 )

Cinsiyet ayrımcılığı yapmak, toplumu kutuplaştırmaktır. Her cinsiyet yaşama hakkı kadar, demokratik haklarınıda kullanmakta özgür olmalıdır. Toplumun bir birey (erkek) eğitim, maddi imkanlar, söz, giyim, iş vb. bütün isteklerini karşılarken, kadınların cinsiyetlerinden dolayı toplum dışında tutulması, karar alamaması, seçme, eğitim hakkını kullanamaması toplumu derinden etkiler.

Kadın Ve Erkek Eşitsizliğinin, Demokratik Bir Anlayışa Ters Düşmesinin Nedenleri Nelerdir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir