Türklerin İslamiyeti Kabul Etmelerinde Etkili Olan Faktörler Nelerdir? Listeleyiniz.

Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinde etkili olan faktörler nelerdir? Listeleyiniz.

Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinde etkili olan faktörler nelerdir? Listeleyiniz. Türklerin İslamiyeti kabul etmesine neden olan faktörlerin neler olduğunu listeledik.

Türklerin İslamiyeti Kabul Etmelerinde Etkili Olan Faktörler Nelerdir? Listeleyiniz.

“Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinde etkili olan faktörler nelerdir? Listeleyiniz.” sorusunun cevabını kısca maddeler halinde yazdık.

  1. Kabul etmelerindeki en önemli olan faktör, Türklerdeki Gök Tanrı inancının tek Tanrı  esasına dayanıyor olması,
  2. İslamiyet’teki cihat ve cihatın ahirette sağlayacağı mükâfat, Türklerin ideallerine, alplik ülküsüne ve gaza ruhuna uygun olması
  3. Türklerin İslam inancında olduğu gibi kurban kesiyor olmaları,
  4. Türklerin, İslam inancındaki gibi ahirete inanıyor olması,
  5. İslamiyetin ahlak kuralları ile Türklerin ahlak kurallarının birbirine benziyor olması. (Çünkü hırsızlık, yalancılık gibi kötü davranışlar Türk toplumunda yasaklanmıştı.
  6. Aile kavramı, namus kavramı, temizlik, ekonomik sınıfların olmayışı, cihat gaza anlayışı.
  7. Müslümanlarla kurulan olumlu ilişkiler, onların ticaretteki güzel ahlakı, dürüstlüğü  İslam’ın ahlak ilkelerine vurgu yaparak giriştikleri tebliğ faaliyetleri de çok etkili olmuştur( 1 , 2 , 3 , 4 )

İLAVE BİLGİ

Talas Savaşı Türk Müslüman ilişkilerinde ve Türklerin Müslümanlaşmasında bir dönüm noktası olmuştur.

Din, genellikle doğaüstü, kutsal ve ahlakî öğeler taşıyan, çeşitli ayin, uygulama, değer ve kurumlara  sahip inançlar ve ibâdetler bütünü. ( 1 )

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir