Türklerin Müslüman olmadan önceki inançları hakkında neler biliyorsunuz? Söyleyiniz.

Türklerin Müslüman olmadan önceki inançları hakkında neler biliyorsunuz? Söyleyiniz. sorusunun cevabını kısaca yazdık. İslamiyet öncesi Türklerin inançları hakkında şunları söyleyebiliriz.

TÜRKLERİN İNANÇLARI

Türkler Müslüman olmadan önce, yaygın olarak Göktanrı ve Şamanizm dinlerine inanmışlardır.

Ayrıca, göçler sonucunda farklı topluluklar ile etkileşim sonucu farklı dinler Türkler arasında yayılmıştır. Bunlar; Maniheizm, Budizm dinlerini de inanılmıştır.

Tek tanrıya ve ahirete inanan Türkler tabiat güçlerini ve atalarının ruhlarını da kutsal saymışlardır.

Din adamlarına şaman, kam ve baksı denilmiştir.

Ahiret inancından dolayı ölülerini kurgan denen mezarlara değerli eşyaları ile gömmüşlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir