Türklerin tarih boyunca çok çeşitli bölgelere yayılması Türk tarihini siyasi, coğrafi, kültürel ve ekonomik olarak nasıl etkilemiş olabilir? Aşağıdaki boşluğa yazınız.

Türklerin tarih boyunca çok çeşitli bölgelere yayılması Türk tarihini siyasi, coğrafi, kültürel ve ekonomik olarak nasıl etkilemiş olabilir? Aşağıdaki boşluğa yazınız.

Türklerin tarih boyunca çok çeşitli bölgelere yayılması Türk tarihini siyasi, coğrafi, kültürel ve ekonomik olarak nasıl etkilemiş olabilir? Aşağıdaki boşluğa yazınız.

Siyasi: Türkler, Asya dışında çeşitli devletler kurmuşlardır. Göçler etkisi ile Avrupa ülkelerinin temelleri atılmıştır. Balkanlar ve Asya’nın siyasi yapısı göçler nedeni ile değişmiştir.

Coğrafi: Türkler dünyanın büyük kısmına yayılmıştır.

Kültürel: Türkler kültürlerini dünyanın çeşitli yerlerine taşımışlardır. Çeşitli kültürlerle etkileşim içinde olmuşlardır. Türkçe’nin farklı lehçeleri ortaya çıktı.

Ekonomik: Farklı ekonomik faaliyetler gelişmiştir.

İLAVE BİLGİ NOTU

Orta Asya’da konargöçer yaşayan Türkler, özellikle ekonomik şartların zorlaşmasından dolayı, başka yerlere göç etmişlerdir.

Bu göçler sonucu Türkler tarih boyunca dünyanın çeşitli yerlerine yayılmıştır.

Bu yayılma sonucu ortaya çıkan siyasi, coğrafi, ekonomik ve kültürel sonuçlarını yazdık.

Yıllar içerisinde de iklim şartları, dış baskılar, nüfus artışı, bağımsız yaşama arzusu vb. nedenlerden dolayı göçler devam etmiştir. Türkler göçler sayesinde Orta Asya dışında çeşitli devletler kurmuşlardır. Gittikleri yerlere kültürlerini taşımışlar ve başka kültürlerle etkileşim içine girmişlerdir. Avrupa’ya uzanan Türk göçleri sayesinde Kavimler Göçü (375) başlamış ve bugünkü Avrupa devletlerinin temelleri atılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir