Ülkemizin Enerji Kaynakları Bakımından Dışa Bağımlılığını Azaltmak İçin Neler Yapılabilir?

Bu yazıda “Ülkemizin Enerji Kaynakları Bakımından Dışa Bağımlılığını Azaltmak İçin Neler Yapılabilir?” sorusunu kısaca cevapladık. Ülkemiz enerji kaynakları bakımından tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılayamaz. Ülkemizin enerji kaynakları bakımından dışa bağımlılığını azaltmak için neler yapılabileceğini şu şekilde yazabiliriz.

Ülkemizin Enerji Kaynakları Bakımından Dışa Bağımlılığını Azaltmak İçin Neler Yapılabilir?

  1. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ( Rüzgar, güneş,jeotermal ve su gücü)
  2. Yenilenebilir enerji kaynak yatırımlarının teşvik edilmesi
  3. Enerjinin verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanılması, arz edilmesi
  4. Doğal kaynaklarımızın araştırılarak çıkartılması (petrol, kömür, doğalgaz vb.)
  5. Alternatif enerji kaynaklarının bulunması (Bor vb.)
  6. Nükleer enerji üretiminin yapılması
  7. Baraj sayılarının artırılması

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI

İLAVE BİLGİ NOTU

Türkiye’nin mevcut fosil enerji kaynaklarını daha etkin kullanması, yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye sokması ve nükleer enerji üretimine bir an önce geçmesi gerekmektedir. Enerji kullanımında kayıp ve kaçakların azaltılması, enerji kullanımında verimliliğin artırılması ve enerji tasarrufuna yönelik çalışmalar kısa vadede enerji güvenliğine katkıda bulunacak diğer adımlardır. …Türkiye’nin Enerjide Dışa Bağımlılık Ve Enerji Arz Güvenliği Sorunu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir