7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 54-55 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 54-55 Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 54-55 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 3. ünite Türkçe çevirisi

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 54-55 Bilim Kültür

SAYFA 54 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Read the extracts and match them with the pictures.

1) He was born in the town of Vinci, Italy on April 15, 1452. About the age of 14, he began to work as an apprentice to a famous artist, Verrocchio. He learned about art, drawing, painting and more there. He drew pictures and drafts of helicopters, hang gliders, musical instruments and more. He was interested in civil engineering too. He was not only a painter but also an inventor. He died in 1519.

2) She was born in Warsaw in 1867. She went to Paris to study at Sorbonne University in 1891. She met Pierre Curie, Professor in the School of Physics there, and they got married in the following year. They discovered two new elements for the periodical table. She named one of the elements polonium and the other radium.
In 1911, she won the Nobel Prize in Chemistry for discovering these elements.

3) He was born in Horosan in 1207. His family moved to Anatolia and settled in Konya because of the Mongolian invasion of central Asia. Rumi was a law professor and a brilliant scholar. He composed over 70.000 verses of poetry. He collected them in two volumes. This collection is full of anecdote, life lessons and more stories. He died in 1273 in Konya.

4) She was born in İstanbul in 1882. She was interested in Turkish literary, political and social movements. She visited different cities during the Independence War and gave speeches to the people. She is one of the greatest Turkish authors. Some of her important books are Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal and Mor Salkımlı Ev.

➜ a) Mevlana Celaleddin-i Rumi
➜ b) Halide Edip Adıvar
➜ c) Leonardo Da Vinci
➜ d) Marie Curie

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Alıntıları okuyun ve resimlerle eşleştirin.

1) 15 Nisan 1452’de İtalya’nın Vinci kasabasında doğdu. Yaklaşık 14 yaşında ünlü bir ressam olan Verrocchio’nun yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Orada sanat, çizim, resim ve daha fazlasını öğrendi. Helikopterlerin, planörlerin, müzik aletlerinin ve daha fazlasının resimlerini ve taslaklarını çizdi. İnşaat mühendisliği ile de ilgilendi. O sadece bir ressam değil, aynı zamanda bir mucitti. 1519’da öldü.

2) 1867’de Varşova’da doğdu. 1891’de Sorbonne Üniversitesi’nde okumak için Paris’e gitti. Orada Fizik Okulu Profesörü Pierre Curie ile tanıştı ve ertesi yıl evlendiler. Periyodik tablo için iki yeni element keşfettiler. Elementlerden birine polonyum, diğerine radyum adını verdi.
1911’de bu elementleri keşfettiği için Nobel Kimya Ödülü’nü kazandı.

3) 1207 yılında Horosan’da doğdu. Moğolların Orta Asya’yı işgali üzerine ailesi Anadolu’ya yerleşerek Konya’ya yerleşti. Mevlana bir hukuk profesörü ve parlak bir bilgindi. 70.000’den fazla şiir besteledi. Onları iki ciltte topladı. Bu koleksiyon anekdotlar, hayat dersleri ve daha fazla hikayeyle dolu. 1273 yılında Konya’da vefat etmiştir.

4) 1882’de İstanbul’da doğdu. Türk edebi, siyasi ve toplumsal hareketleriyle ilgilendi. Kurtuluş Savaşı sırasında farklı şehirleri ziyaret etti ve halka konuşmalar yaptı. Türk edebiyatının en büyük yazarlarından biridir. Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal ve Mor Salkımlı Ev önemli kitaplarından bazılarıdır.

➜ a) Mevlana Celaleddin-i Rumi
➜ b) Halide Edip Adıvar
➜ c) Leonardo Da Vinci
➜ d) Marie Curie


SAYFA 55 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Read Elvis Presley’s biography.

Elvis Presley was born in Mississippi on 8th January in 1935. His family was poor, so he grew up in poverty. Elvis had to leave his school and began to work. He worked as a truck driver and did some other jobs. He was talented in music, so his mother bought him a guitar. He could play it very well. When his family moved to Memphis, he met Sam Philips there. He had a record company and realised that Elvis was a good singer. Sometime later, Elvis met Tom Parker. He became his manager and made Elvis a famous rock star. In 1956, Elvis released his first record. It became a hit. It was the year Elvis made his first film, too.
Elvis met his wife, Pricilla, in Germany while he was serving in the army. They got married and had a daughter.
Although he was popular and rich, Elvis was a lonely man. In 1977, he got a heart attack and died at the age of 42.

Complete the sentences.

1. 8th January was Elvis’s born in Mississippi.
2. His first guitar was from his mother bought.
3. Elvis met Tom Parker in Memphis.
4. Elvis made his first song in 1956.
5. Pricilla was in Germany when she met Elvis.

Answer the questions.

1. Why did Elvis leave his school?
Because he had to work.

2. Who noticed that Elvis was a good singer?
Sam Philips.
3. When did Elvis make his first film?
in 1956
4. How did Elvis die?
He had a heart attack.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Elvis Presley’in biyografisini okuyun.

Elvis Presley, 8 Ocak 1935’te Mississippi’de doğdu. Ailesi fakirdi, bu yüzden yoksulluk içinde büyüdü. Elvis okulunu bırakmak zorunda kaldı ve çalışmaya başladı. Kamyon şoförü olarak çalıştı ve başka işler yaptı. Müzikte yetenekliydi, bu yüzden annesi ona bir gitar aldı. Çok iyi oynayabilirdi. Ailesi Memphis’e taşındığında orada Sam Philips ile tanıştı. Bir plak şirketi vardı ve Elvis’in iyi bir şarkıcı olduğunu fark etti. Bir süre sonra Elvis, Tom Parker ile tanıştı. Menajeri oldu ve Elvis’i ünlü bir rock yıldızı yaptı. 1956’da Elvis ilk kaydını yayınladı. Bir hit oldu. Elvis’in de ilk filmini çektiği yıldı.
Elvis, karısı Pricilla ile Almanya’da orduda görev yaparken tanıştı. Evlendiler ve bir kızları oldu.
Popüler ve zengin olmasına rağmen Elvis yalnız bir adamdı. 1977’de kalp krizi geçirdi ve 42 yaşında öldü.

Cümleleri tamamlamak.

1. 8 Ocak Elvis, Mississippi’de doğdu.
2. İlk gitarı annesinin satın aldığı gitardı.
3. Elvis, Memphis’te Tom Parker ile tanıştı.
4. Elvis ilk şarkısını 1956’da yaptı.
5. Pricilla, Elvis ile tanıştığında Almanya’daydı.

Soruları cevapla.

1. Elvis neden okulunu bıraktı?
Çünkü çalışmak zorundaydı.

2. Elvis’in iyi bir şarkıcı olduğunu kim fark etti?
Sam Philips.
3. Elvis ilk filmini ne zaman yaptı?
1956’da
4. Elvis nasıl öldü?
O kalp krizi geçirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir