8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 100 MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 100 MEB Yayınları. 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi 8. ÜNİTE Sayfa 100 8. sınıf İngilizce ders kitabı MEB yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 100 MEB Yayınları

WORLD EDUCATION NEWS
Japanese Small Hands at Cleaning
There is an old school tradition in Japan. Japanese students clean their own classrooms by themselves instead of a janitor. The Japanese think it is very important for moral responsibility.

Students take off their shoes when they enter their schools and wear slippers to keep their classrooms clean. They sweep the leaves in the garden, dust the shelves and take out the trash. All students share duties and do it periodically. They learn to respect themselves and the
others. They keep their schools clean as their houses. If a student leaves his/ her desk dirty, the student on duty warns him/ her to clean the desk. In time, these responsibilities become a habit. This affects students’ characteristic features and get them ready for the real world.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

DÜNYA EĞİTİM HABERLERİ
Temizlik, Japon küçük eller
Japonya’da eski bir okul geleneği var. Japon öğrenciler hademe yerine kendi sınıflarını temizlerler. Japonlar bunun ahlaki sorumluluk için çok önemli olduğunu düşünüyor.

Öğrenciler okullarına girdiklerinde ayakkabılarını çıkarırlar ve sınıflarını temiz tutmak için terlik giyerler. Bahçedeki yaprakları süpürür, rafları tozlar ve çöpleri çıkarırlar. Tüm öğrenciler görevleri paylaşır ve düzenli aralıklarla yaparlar. Kendilerine ve diğerlerine saygı duymayı öğrenirler. Okulları gibi temiz tutuyorlar. Bir öğrenci masasını kirletirse, görevli öğrenci masayı temizlemesi için onu uyarır. Zamanla bu sorumluluklar alışkanlık haline gelir. Bu öğrencilerin karakteristik özelliklerini etkiler ve onları gerçek dünyaya hazırlar.


Activity 3
Read the journal entry again. Answer the following questions.

1 Why do Japanese students clean their school on their own?
2 Why is students’ cleaning task at their schools important?
3 What do Japanese students wear instead of shoes at their schools?
4 What happens if a student leaves a rubbish in the classroom?
5 How does being responsible affect the character?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Faaliyet 3
Dergi girişini tekrar okuyun. Aşağıdaki soruları cevaplayın.

1 Japon öğrenciler okullarını neden kendi başlarına temizliyorlar?
2 Öğrencilerin okullarındaki temizlik görevleri neden önemlidir?
3 Japon öğrenciler okullarında ayakkabı yerine ne giyiyorlar?
4 Bir öğrenci sınıfta çöp bırakırsa ne olur?
5 Sorumlu olmak karakteri nasıl etkiler?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.