Uygurları, Hunlar ve Kök Türklerden ayıran ekonomik, dinî ve kültürel özellikleri nelerdir?

Uygurları, Hunlar ve Kök Türklerden ayıran ekonomik, dinî ve kültürel özellikleri nelerdir? Uygurlar bir çok yönden diğer Türklerden ayrı özelliklere sahiptiler. Dini, ekonomik ve kültürel özellikleri şunlardır;

UYGURLARI AYIRAN ÖZELLİKLER

EKONOMİK: Tarım ön plana çıkmıştır. Pazarlarda para kullanarak ticaret yaparlardı. Tarım su kanalları yapmışlardır.

DİNİ: Maniheheizm dinine inanmışlardır. Şamanizm dininden ayrılıp farklı bir dine inanan ilk Türk topluluğudur. Gösterişli tapınaklar yapmışlardır.

KÜLTÜREL: Kendilerine ait alfabeleri vardı. Uygurlar, kâğıt ve matbaayı Çinlilerden öğrenip kullanmışlardır.
İlk Türkçe kitapları basmışlardır. Minyatürlü kitap örnekleri basmışlardır. Milli bir edebiyat geliştirmişlerdir.

İLAVE BİLGİ NOTU

  • Uygurlar, şehirler kurmuşlar, ve etraflarını surlarla çevirmişlerdir. Mimaride ileri durumda idiler. Saray, ev ve tapınaklar yapmışlardır.
  • Uygur Türkleri Türk-İslam minyatür sanatına öncülük etmişlerdir.
  • Yerleşik hayata geçen Uygurlar’da tarım öncelikli ekonomik faaliyettir.
  • Tarım ve ticaretle uğraşan Uygurlar, dokumacılık ve demircilik de yapmışlardır.
  • Uygurlar tarihte bilinen 18 harfl ikinci Türk alfabesi olan Uygur Alfabesi’ni kullanmışlardır.
  • Uygurlar, kâğıt ve matbaayı Çinlilerden öğrenip kullanmışlardır. Diğer Türk devletlerinin, Arapların ve Avrupalıların da
    öğrenmesini sağlamışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir