Uygurların Yerleşik Hayata Geçmelerinin Hayat Tarzlarına Etkisi Nedir?

Bu yazıda “Uygurların Yerleşik Hayata Geçmelerinin Hayat Tarzlarına Etkisi Nedir?” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türklerdir. Uygurların yerleşik hayata geçmelerinin hayat tarzlarına etkileri şunlardır;

Uygurların Yerleşik Hayata Geçmelerinin Hayat Tarzlarına Etkisi Nedir?

1. Tarımsal faaliyetler artmıştır.

2. Uygurlarda yerleşik hayat yaygınlaşınca, Uygur halkının ekonomi anlayışı da değişmeye başlamıştır. Değişen bu yeni hayat tarzıyla birlikte özellikle tarım alanında büyük gelişmeler yaşanmış, tarımın gelişmesi bu bölgelerdeki şehirciliği de geliştirmiştir.

3. Uygurlarda şehirlerin gelişmesi halka yeni imkanlar sunmuş, sunulan bu yeni imkanlar da ticaretin gelişmesini sağlamıştır.

4. Mimari eserler yapmışlardır.

5. Uygur toplumu ticaret ve tarımın yapıldığı zengin şehirlere dönüşmüştür.

6. Yerleşik hayatla birlikte bir arada yaşamaya başlayan Uygurlar, sosyal dayanışmaya önem vermişler ve birbirlerine
yardımcı olmuşlardır. Bu amaçla vakıflar kurmuşlardır.

7. Uygurların yerleşik hayata geçmesiyle birlikte buradaki hukuk kültürü de oldukça gelişmiştir.  9.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları.

KISACA YAZALIM:

  1. Tarım gelişmiştir
  2. Ticaret çeşitlenmiştir
  3. Şehirleşme artmıştır
  4. Sosyal yapı gelişmiştir
  5. Hukuk kültürü gelişmiştir.
  6. Şehirler zenginleşmiştir
  7. Mimari eserler vermişlerdir

One Comment on “Uygurların Yerleşik Hayata Geçmelerinin Hayat Tarzlarına Etkisi Nedir?”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir