Verilen ayet meallerini de dikkate alarak dinin neden özgür irade ile kabul edilmesi gerektiğini arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

Verilen ayet meallerini de dikkate alarak dinin neden özgür irade ile kabul edilmesi gerektiğini arkadaşlarınızla değerlendiriniz. 7. sınıf Kur’an-ı kerim ders kitabı cevapları.

Verilen ayet meallerini de dikkate alarak dinin neden özgür irade ile kabul edilmesi gerektiğini arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

“Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin.” Ğaşiye suresi, 21.22. ayetler.
“Eğer Rabb’in dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekûn iman ederlerdi. Böyle iken sen mi mümin olsunlar diye, insanları zorlayacaksın?” Yûnus suresi, 99. ayet.
“Dinde zorlama yoktur…” Bakara suresi, 256. ayet.

İnsan bir şeyi sadece kendi isteği ile kabul ettiğinde benimser, yaptıklarından sorumluluğunu kabul eder.

İnancı ile kalbinde şüphe kalmaz. Kendisini aynısı ile ifade eder.

Baskı ve zorla kabul edilen bir dinde insan yalan bir tavır içinde olur. Kendi inancını gizler. Bu ise dinin inanç ve iman anlayışına terstir.

Bu yüzden İslam, dinin özgür irade ile kabul edilmesini benimser.

Birey, istemediği hâlde baskı yoluyla inandığını söylerse mümin sayılır mı? Niçin? Arkadaşlarınızla düşüncelerinizi paylaşınız.

Sayılmaz. Çünkü söz ile söylesede kalbindeki inanç başkadır. Bu sadece karşısındakini aldatmaktır.

Aldatma ise zaten dinin özüne aykırı ve günahtır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir