What does an architect do? What can/can’t he/she do? Write briefly. Use the keywords.

What does an architect do? What can/can’t he/she do? Write briefly. Use the keywords. 6. sınf İngilizce ders kitabı cevapları. Sorunun cevabını anlamını ve Türkçe çevirisini cevabı ile birlikte yazdık. design – draw – project – houses – buildings

What does an architect do? What can/can’t he/she do? Write briefly. Use the keywords.

ANLAMI

Bir mimar ne yapar? Ne yapabilir/yapamaz? Kısaca yazın. Anahtar kelimeleri kullanın.

CEVAP

An architect can design houses, schools, hospital plans.
An architect can draw building plans.
An architect can draw plans for houses.
An architect can make plans for houses.

An architect can’t bake bread.
An architect can’t build a car.
The architect can’t cut hair.

CEVAP TÜRKÇESİ

Mimar ev, okul, hastane planları dizayn edebilir.
Mimar bina planları çizebilir.
Mimar evlerin planlarını çizebilir.
Mimar evlerin planlarını yapabilir.
Mimar ekmek pişiremez.
Mimar araba atamir edemez.
Mimar saç kesemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir