Orman Alanlarının Azalmasının Ülke Ekonomisi Üzerindeki Olumsuz Etkileri Nelerdir?

Bu Yazımızda Orman Alanlarının Azalmasının Ülke Ekonomisi Üzerindeki Olumsuz Etkileri Nelerdir?

Orman Alanlarının Azalmasının Ülke Ekonomisi Üzerindeki Olumsuz Etkileri Nelerdir?  6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi kitabın ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Orman Alanlarının Azalmasının Ülke Ekonomisi Üzerindeki Olumsuz Etkileri Nelerdir?

Orman Alanlarının Azalmasının Ülke Ekonomisi Üzerindeki Olumsuz Etkileri Nelerdir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Sanayide kullanılan odun hammaddesi azalacağı için maliyetler artar.
 2. Orman odun dışı ürünlerle gıda, tıp, kimya, kozmetik vb. sektörlerinde ihtiyaçlarını karşılar. Dışa bağımlılık artar.
 3. Ormanlar azaldığında geçimin ormandan sağlayan kişiler zorluk yaşar.
 4. Orman turizmden sağlanan gelir azalır.
 5. Ormanlar barajların ömrünü ve doluluk oranlarını uzatır. Ormanların olmaması barajları kurutur, enerji verimliliğini düşürür.
 6. Ormanlar azaldığında tıp alanı için hammadde bulunamaz.
 7. Ormanların ekonomik istihdamı azalır.
 8. Ormanların azalması ile yabani hayvanlar azalacak ve elde edilen gelir düşecektir.
 9. Yeraltı su kaynakları azalır. Ekonomik su ihtiyacı artar.
 10. Erozyon sebebiyle toprak toprak verimsizleşecek, ekonomik kazançlar düşecektir.

EK BİLGİ

 • Ormanlar genellikle kıyı bölgelerde ve yakın yerlerde çoktur.
 • Ülkemizin orman alanı 21.189.000 hektar’dır. Genel alanın %27.2’sidir.
 • Ormanalrın %99.9 develete aittir.
 • Ormanların %5’si verimlidir. ( 1 )

 Ülkemiz insanı için odun, su, yiyecek ve gıda güvenliği, açık alan ve dağ sporu, yayla ve ekoturizm, sağlık, can ve mal emniyeti, hayvan yemi ve barınağı, ulaşım, haberleşme, gelir, döviz, istihdam, kültür ve ülke prestiji demektir.

Sektör, sürdürülebilir kalkınmanın temel girdilerini oluşturmakta ve üretmektedir. Çevre, tarım, enerji ile kırsal alandaki sosyal istikrarın sigortası, su ve su ürünleri, biyolojik çeşitlilik ve yaban hayatın ın kaynağ ı ve koruyucusu, turizmin itici gücüdür. ( 2 )

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir