Yazının İcadına İnsanlar Niçin İhtiyaç Duymuştur?

Yazının İcadına İnsanlar Niçin İhtiyaç Duymuştur?

Yazının İcadına İnsanlar Niçin İhtiyaç Duymuştur?  7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi kitabının ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Yazının İcadına İnsanlar Niçin İhtiyaç Duymuştur?

“Yazının İcadına İnsanlar Niçin İhtiyaç Duymuştur?” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. İnsanın bilgiyi toplama, iletme, saklama, işleme, duygu ve düşüncelerini aktarma, gelecek nesillere mesaj verme, kültürün korunması, tecrübelerin aktarılması, ticari kayıtların tutulması ihtiyacı yazının icadına neden olmuştur.

İlk kullanılan yazı örnekleriyle günümüz yazı örnekleri arasında farklılıklar bulunmasının nedeni nedir?

  1. İlk yazı örneklerinde sesler sembollerle gösterilmiyor, kelimeler resim şeklinde yazılıyordu.
  2. İleri zamanlarda kelimeler daha basit sade şekillerle gösterilmeye başlandı. Böylece çivi yazısı çıktı.
  3. Günümüzde ise simgelerin yerini heceleri ve sesleri gösteren ifadeler semboller kullanıldı.
  4. Ekonomik bir yazı sisteminin kullanılmak istenmesi. Çünkü ilk yazının yazımı, basımı çok zaman ve baskı için çok kaynak gerektiriyordu. Bu yüzden ilk yazı örnekleri ile günümüz örnekleri birbirinden farklıdır. ( 1 , 2  )

Ek Bilgi

  • Tarih yazı ile başlar. İlk yazı türü çivi yazısıdır. Taşların üzerine resimler ya da harfler ile özel bir teknikle yazılır. Bu yazı türü papirüsün bulunması ile son bulmuştur.
  • Arkeolojik bulgular ışığında Sümer yazı sistemi “bilinen” en eski yazı sistemidir.
  • Yazı, en genel tarifiyle, ağızdan çıkan seslerin, dolayısıyla sözcüklerin, kulak ya da jest yardımı olmaksızın, gözle görülebilen, bazen de dokunulabilen işaretler halinde biçimlendirilerek kaydedilmesini sağlayan araçtır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir