Yemeğin Buharını Yiyen, Ücretini Para Sesi Olarak Öder Dinleme Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Destek – Sayfa 159, 160, 161, 162, 163

Yemeğin Buharını Yiyen, Ücretini Para Sesi Olarak Öder Dinleme Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Destek – Sayfa 159, 160, 161, 162, 163. Destek Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı Yemeğin Buharını Yiyen, Ücretini Para Sesi Olarak Öder Dinleme Metni Ekinlik Cevapları aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

Yemeğin Buharını Yiyen, Ücretini Para Sesi Olarak Öder Dinleme Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Destek – Sayfa 159, 160, 161, 162, 163

Yemeğin Buharını Yiyen Ücretini Para Sesi Olarak Öder Dinleme Metni Cevapları – 7. sınıf Türkçe Destek -Sayfa 159

Söz Varlığım

Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamlarını dinlediğimiz metnin bağlamından hareketle önce tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

ÇÖMLEK

 • Tahminim: Yiyecek saklama kabı
 • Sözlük Anlamı: Toprak tencere

YAKASINA YAPIŞMAK

 • Tahminim: Almak için zorlamak
 • Sözlük Anlamı: Hesap sormak veya bir şey istemek için tutup bırakmamak

İNSAF ETMEK

 • Tahminim: Merhamet etmek
 • Sözlük Anlamı: Acımak

İFADESİNİ ALMAK

 • Tahminim: Açıklama istemek
 • Sözlük Anlamı: Sorguya çekmek

KANAAT

 • Tahminim: Yetinmek
 • Sözlük Anlamı: Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum

AKÇE

 • Tahminim: Eski para
 • Sözlük Anlamı: Küçük gümüş para

TAŞI GEDİĞİNE KOYMAK

 • Tahminim: Yerinde söz söylemek
 • Sözlük Anlamı: Gerekli bir sözü tam zamanında ve yerinde söyleyerek karşısındaki kimseyi susturmak, zekice davranmak

Yemeğin Buharını Yiyen Ücretini Para Sesi Olarak Öder Dinleme Metni Cevapları – 7. sınıf Türkçe Destek -Sayfa 160

Zamanı Belirleyelim

Aşağıdaki cümlelerde fiillerin hangi haber kipinde çekimlendiğini söyleyiniz. Bu kipin cümlelere kattığı anlamı noktalı yerlere yazınız.

Kardeşim şimdi yatağında uyuyor. Şimdiki Zaman

Ekmeği her gün babam alıyor. Şimdiki Zaman

Fiil çekimlerinde kullanılan kip ekleri her zaman kendi anlamlarında kullanılmaz. Cümlede yüklemin çekimlendiği kip veya zamanla işin yapıldığı kip veya zamanın farklı olmasına anlam kayması denir.

Siz de aşağıda verilen cümlelerdeki zaman eklerini ve bu eklerin hangi zamanı (anlamı) karşıladığını noktalı yerlere yazınız.

 •  Nasrettin Hoca bir gün komşudan ödünç kazan ister. Cevap: Ek geniş zaman, anlam geçmiş zaman.
 •  Cuma günleri Nasrettin Hoca pazara geliyor. Cevap: Ek şimdiki zaman, anlam geniş zaman
 •  Akşamları bir bardak meyve suyu içiyorum. Cevap: Ek şimdiki zaman, anlam geniş zaman
 •  Bu kitabı okuyacaksınız ve özetini bana getireceksiniz. Cevap: Ek gelecek zaman, anlam emir
 •  Yarın okula birlikte gideriz. Cevap: Ek geniş zaman, anlam gelecek zaman

Dinleyelim – Cevaplayalım

Dinlediğiniz Yemeğin Buharını Yiyen, Ücretini Para Sesi Olarak Öder metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Dükkân sahibi yoksul adamın yakasına neden yapışmış?

Yoksul adam elindeki ekmeği yemeğin buharına tutup yemiş. Dükkan sahibi de buharın parasını istemek için yoksul adamın yakasına yapışmış.

2. Yoksul adam kendisini nasıl savunmuş?

Yoksul adam yemeğin etinden ve suyundan almadığını söylemiş.

3. Dükkân sahibi ve yoksul adam kadıya neden gitmiş?

Dükkan sahibi haklıyım diyerek hakkını almak için kadıya gitmiş.

Hikâye Unsurlarını Belirleyelim

Dinlediğiniz Yemeğin Buharını Yiyen, Ücretini Para Sesi Olarak Öder metnin hikâye unsurlarını belirleyiniz.

 • Şahıs ve Varlık Kadrosu: Dükkan sahibi, yoksul adam, Nasrettin Hoca
 • Mekan: Aşçı dükkanı
 • Zaman: Nasrettin Hoca’nın Akşehir’de kadılık yaptığı zamanlar, geçmiş zaman
 • Anlatıcı: 3. şahıs
 • Olay Örgüsü: Dükkan sahibinin yemeğin buharından yediği için yoksul bir adamdan para istemesi, parayı alamayınca kadıya gitmeleri.

Yemeğin Buharını Yiyen Ücretini Para Sesi Olarak Öder Dinleme Metni Cevapları – 7. sınıf Türkçe Destek -Sayfa 161

Sen Olsaydın…

Dinlediğiniz Yemeğin Buharını Yiyen, Ücretini Para Sesi Olarak Öder metinde Nasrettin Hoca’nın sorunu çözme yöntemini doğru buldunuz mu? Nasrettin Hoca’nın yerinde siz olsaydınız bu sorunu nasıl çözerdiniz?

Nasrettin Hoca’nın sorunu doğru çözdüğünü düşünüyorum çünkü: Yenmeyen yemeğin parasını ses olarak vermiştir. Karşılıklı alışveriş olmamıştır.

Nasrettin Hoca’nın sorunu çözme yöntemini doğru bulmuyorum çünkü:-

Ben olsam sorunu şu şekilde çözerdim: Yoksul adama paraları göster ama verme derdim. Mahkemeyi uğraştırdığı için zengin adamadan para üstü vermesini isterdim.

Ana Fikrini Belirleyelim

Dinlediğiniz metnin ana fikrini belirleyiniz.

Ana Fikir: Adalet yerini bulur.

Nasıl Biri?

Dinlediğiniz Yemeğin Buharını Yiyen, Ücretini Para Sesi Olarak Öder metindeki kahramanların kişilik özelliklerini belirleyerek yazınız.

KADI :Adaletli, zeki, akıllı

YOKSUL ÇOCUK:Fakir, masum

DÜKKAN SAHİBİ: Para göz, anlayışsız

Canlandıralım

Kişilik özelliklerini belirlediğiniz kahramanların rollerini paylaşarak dinlediğiniz fıkrayı sınıfta canlandırınız.

Değerlendirelim

Hukukun üstünlüğünün bir toplumdaki adalet kavramını muhafaza etmedeki rolü nedir?

Hukukun üstün olması adaleti sağlar. Hukuk bireyler arasında zengin, fakir soylu ayrımı yapmaz. Herkes kanunlar önünde eşittir. Bu sayede toplumdaki adalet sağlanır. Hukuk herkesin ve her şeyin üstünde karar vericidir. Kimse hukuka karışamaz.

Adalet ve adaletin sağlanması masallarda, fıkralarda sıkça işlenen konulardır. Bunun sebebi sizce ne olabilir?

Adaletin önemini göstermektedir. Adaletin olmadığı toplumlarda huzur olmaz. İnsanlar sürekli kavga eder. Güçlüler güçsüzleri ezer. Adaletin önemini göstermek için sıkça işlenen bir konudur.

Yemeğin Buharını Yiyen Ücretini Para Sesi Olarak Öder Dinleme Metni Cevapları – 7. sınıf Türkçe Destek -Sayfa 162

Düşünelim – Yazalım

Aşağıda verilen özdeyişlerden ve öğrendiklerinizden hareketle “hukukun üstünlüğü” konusuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazınız.

“Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir.” Thomas FULLER (Tamıs Fulır)

“Yasaların bittiği yerde zulüm yaşanır.” Lord Chathom (Lord Çedım)Aşağıdaki linkten sorunun cevabını okuyabilirsiniz.

Hukukun Üstünlüğü” Konusuyla İlgili Duygu ve Düşüncelerinizi Yazınız.

Yemeğin Buharını Yiyen Ücretini Para Sesi Olarak Öder Dinleme Metni Cevapları – 7. sınıf Türkçe Destek -Sayfa 163

El Âlemin Ağzı Torba Değil ki Büzesin

Aşağıdaki görselleri inceleyip açıklamaları okuyunuz. Eksik bırakılan yerleri “El Âlemin Ağzı Torba Değil ki Büzesin” fıkrasına göre tamamlayınız. Nasrettin Hoca

Cevap: 

Nasrettin Hoca oğlunu okuldan almaya eşekle gelmiş. Oğluyla eşeğin üzerinde evin yolunu tutmuşlar. Aradan zaman geçmiş. Bir grup insan önlerine çıkmış. İçlerinden biri demiş
ki:
— Hoca, yazık değil mi hayvana, ikinizi birden nasıl taşısın bu hayvan, sende hiç insaf yok mu?
Hoca da oğlunu eşekten indirip kendi eşeğe binerek yoluna devam etmiş. Aradan zaman geçmiş. Onları gören biri:
— Yazık vallahi. Küçücük çocuğu yürütüp, sen eşeğin üzerinde yolculuk yapıyorsun. Hiç acımıyor musun bu çocuğa?
Hoca oğlunu eşeğe oturtmuş. Kendi yoluna devam etmiş. Aradan yine zaman geçmiş. Birisi:
— Başımıza taş yağacak, dünya tersine döndü. Yaşlılara hiç saygı kalmamış. Utanmıyor da yaşlı babasını yürütmeye…
Hoca ve oğlu eşeği de yanlarına alıp yollarına yaya devam etmişler.
Oradan geçen gevezenin biri:
— Hay Allah iyiliğini versin Hoca. Eşek dururken ikiniz de yürüyorsunuz. Sizde hiç akıl yok mu? Madem binmeyeceksin, ne diye yanında taşırsın bu eşeği? Komiksin vallahi.
Bunun üzerine Nasrettin Hoca:
“Görüyorsun ya oğlum, el âlemin ağzı torba değil ki büzesin.”

OH BEEEEE BİTTİ 🙂 🙂 🙂

7. Sınıf Türkçe Kitabı Dinleme Metinleri İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir