Yukarıdaki ayetler, meleklerin özellikleri ve görevleri hakkında sizlere neler düşündürmektedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz

Yukarıdaki ayetler, meleklerin özellikleri ve görevleri hakkında sizlere neler düşündürmektedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz

Yukarıdaki ayetler, meleklerin özellikleri ve görevleri hakkında sizlere neler düşündürmektedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz

“Gökleri ve yeri yaratan; melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı yapan Allah’a hamdolsun…” (Fâtır suresi, 1. ayet.)
“…Bütün melekler, büyüklük taslamadan Allah’a secde ederler. Onlar, üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne emrolunursa onu yaparlar. ” (Nahl suresi, 49-50. ayetler.)

Özellikleri hakkında, çok uzak mesafelere gidebilecekler ve kanatları olduğnu düşündürmektedir.

Melekler Allah’a (c.c.) isyan etmez, onun emirlerine aykırı hiçbir iş ve davranışta bulunmazlar. İrade sahibi değildir ve sadece Allah’a ibadet ederler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir