Yukarıdaki İnternet Haberinden De Yararlanarak Vakıfların Kuruluş Amaçlarını Söyleyiniz.

Yukarıdaki İnternet Haberinden De Yararlanarak Vakıfların Kuruluş Amaçlarını Söyleyiniz.

Yukarıdaki İnternet Haberinden De Yararlanarak Vakıfların Kuruluş Amaçlarını Söyleyiniz.  7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi kitabındaki ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Yukarıdaki İnternet Haberinden De Yararlanarak Vakıfların Kuruluş Amaçlarını Söyleyiniz.

Yukarıdaki İnternet Haberinden De Yararlanarak Vakıfların Kuruluş Amaçlarını Söyleyiniz. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

Vakıfların Kuruluş Amaçları

Vakıfların kuruluş amaçları, yardımlaşma ve dayanışmadır. Toplumda sosyal dengeleri sağlamak, bütünleştirmek, siyasi ve ekonomik istikrarı sağlamaktır.

Vakıfların genel amaçları maddi ve manevi olarak zor durumda olanları desteklemek, durumlarını düzeltmek, ulaşamadıkları imkanları sağlamaktır.

BİLGİ NOTU

Vakıf Nedir?

Geleneksel olarak, bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmi bir yolla ayrılarak bir kimse tarafından bırakılan mülk veya paraya ‘vakıf‘ denir.

Vakfın kurulma amacında insan, hayvan ve bir konu üzerine olabilir.

Vakıflar, servetin zengin kesimlerden toplumun daha fakir kesimlerine doğru akışını önemli ölçüde gerçekleştirerek sosyal dengelerin kurulmasında ve sosyal bütünleşmenin sağlanmasında, içtimaî barışın sürekliliğinde, sınıf çatışmalarının önlenmesinde, kamunun hizmet taleplerinin yerinde karşılanmasında, siyasî ve ekonomik istikrarın sağlanmasında da merkezî yönetimlerin en büyük yardımcıları olmuşlardır. ( 1 , 2 )

  • Evliya Çelebi, XVII. yüzyıldaki Osmanlı vakıf eserler hakkında, “..ben elli yılda 18 padişahlık ve krallık yere seyahat ettim, hiçbir yerde bu kadar hayrat görmedim” diye yazacaktır.
  • Osmanlı ve Selçuklu Döneminden günümüze intikal etmiş ancak yöneticisi kalmamış vakıf sayısı 52.000 adettir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir