Yukarıdaki metinden hareketle İslamın ibadet özgürlüğüne verdiği önemi yorumlayınız.

İnsanoğlunun, geçmişte yaşanmış olayları öğrenmek istemesinin nedenleri nelerdir?

Bu yazıda “Yukarıdaki metinden hareketle İslamın ibadet özgürlüğüne verdiği önemi yorumlayınız.” sorusunu cevapladık. İslamın ibadet özgürlüğüne verdiği önemi şu şekilde yorumlayabiliriz.

Yukarıdaki metinden hareketle İslamın ibadet özgürlüğüne verdiği önemi yorumlayınız.

Kitabımızda verilen aşağıdaki olayı İslam’ın ibadet özgürlüğüne verdiği önem açısından yorumlayalım;

İslam dini inanç özgürlüğü gibi ibadet etme özgürlüğü hakkı vermiştir.

İnsan inancını seçmekte serbesttir. Bu inancın gereği olan ibadetini de yapmakta özgürdür. Bu metinde her din sahibinin baskı ve kısıtlamalarla ibadetlerinin engellenmemesi gerektiği anlatılmıştır.

Hatta insana ibadet edebilmesi için kolaylık gösterilmesi gerektiği anlatılmaktadır.

Müslümanlar Hz. Peygamber döneminden itibaren diğer din mensuplarının ibadetlerini yapabilmesi için her türlü kolaylığı göstermişlerdir

Kitaptaki Metin;

Hz. Peygamber’in Necranlı Hristiyanlarla yaptığı anlaşma İslam’ın inanç özgürlüğüne verdiği öneme güzel bir örnektir. “… Onların mallarına, canlarına, dinî hayat ve tatbikatlarına, hazır bulunanlarına, bulunmayanlarına, ailelerine, mabetlerine ve az olsun çok olsun onların mülkiyetinde bulunan her şeye şamil olmak üzere Allah’ın himayesi ve Resulullah Muhammed’in zimmeti, Necranlılar ve onlara bağlı etraftakiler üzerine bir haktır. Hiçbir piskopos kendi dinî vazife mahalli dışına, hiçbir papaz kendi vazifesini gördüğü kilise dışına, hiçbir rahip içinde yaşadığı manastır dışında başka bir yere alınıp götürülmeyecektir…”

10.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir