Yukarıdaki sebepler dikkate alındığında Haçlı Seferleri’nden Türklerin diğer İslam devletlerine oranla daha fazla etkilenmelerinin sebepleri neler olabilir?

Yukarıdaki sebepler dikkate alındığında Haçlı Seferleri’nden Türklerin diğer İslam devletlerine oranla daha fazla etkilenmelerinin sebepleri neler olabilir?

1. Türk Devletlerin Hristiyanların Kudüs’e gidiş yolu üzerinde olması

2. Türklerin İslam Dünyası’nın koruyucusu durumunda olması

3. Türk devletlerinin Hristiyanların ülkeleri ile en yakın sınırlarda olması

4. Hristiyanların Türkleri kendi ülkeleri ve Hristiyanlık için tehlike olarak görmeleri

5. Malazgirt Savaşı sonrasında Türkler karşısında zor durumda kalan Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi

6.  Türklerin Anadolu, Suriye, Filistin ve Akdeniz bölgelerinden uzaklaştırılmak istenmesi

7. Doğudan gelen ticaret yollarının Türklerin denetiminde olması

İLAVE BİLGİ NOTU

HAÇLI SEFERLERİ’NİN SEBEPLERİ DİNÎ
• Hristiyanların, Müslümanların elinde bulunan Kudüs ve diğer kutsal yerleri (Antakya ve Urfa vb.) almak istemeleri
• Fransa’da ortaya çıkan Kluni tarikatının Müslümanlarla savaşılması yönünde yaptığı çalışmalar ve Katolik kilisesinin Ortodoks kilisesini hâkimiyet altına almak istemesi
• Katolik kilisesinin halkı seferlere teşvik etmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir