10. Sınıf Edebiyat Kitabı Türkçenin Tarihi Gelişimi Metni Cevaplar

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevaplar

10. Sınıf Edebiyat Kitabı Din Edebiyat İlişkisi Cevaplar  MEB Yayınları Edebiyat kitabı sayfa 27 cevapları. 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı 10. Sınıf Edebiyat ders kitabı Türkçenin Tarihi Gelişimi Cevaplar metni etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. uç yayınları 10. sınıf Edebiyat ders kitabı Cevapları aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Günlük plana göre etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. Metnin özetini de okuyabilirsiniz.

10. Sınıf Edebiyat Kitabı Türkçenin Tarihi Gelişimi Cevaplar

METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME

1. Metinde geçen “Türkiye Türkçesinin gelişmesi içinde Yeni Lisan hareketinden sonra en geniş çalışma, Dil İnkılabı’dır.” cümlesinde “inkılap” kelimesinin anlamını cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK’nin Türkçe Sözlük’ünden kontrol ediniz.

 Cümlede “bir toplumun yaşamında önemli işlevi olan kurumların hızlı ve geniş kapsamlı bir biçimde kökten değiştirilmesi ya da yenileştirilmesi, yeniden biçimlendirilmesi ya da belli bir alanda birdenbire gerçekleşen kökten değişiklik anlamında kullanılmıştır.

2. Metne göre Eski Türkçe hangi dönemlerde kullanılmıştır?

VIII. (8) yüzyıldan XIII. (13.)  yüzyıla kadar Kök Türk, Uygur ve Karahanlı devirlerini içine alan dönemde Eski Türkçe kullanılmıştır.

3. Okuduğunuz metinde Orta Türkçe Dönemi hakkında edindiğiniz bilgileri kendi cümlelerinizle ifade ediniz.

Bu dönemde Türkler, yeni yazı dili icat etmişlerdir. Bu devirde Türkçe, Kuzey-doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi adı ile ikiye ayrılmıştır.
4. Metne göre Osmanlı Türkçesi neden yabancı dillerin etkisi altında kalmıştır?

Osmanlı Devleti’nin geniş bir alanda hüküm sürmesi bunda etkili olmuştur. Osmanlı Devleti Hazar’dan Orta Avrupa ‘ya, Kırım’dan Afrika’ya kadar yayılmıştır.

5. Metinden yola çıkarak Türkçenin tarihsel gelişim sürecinde çeşitli evreler geçirmesinin sebeplerini belirtiniz.

  • Türklerin geniş bir alana yayılmaları,
  • Farklı kültürlerle etkileşim,
  • Dil devrimi gibi sebepler sıralanabilir.
6. Okuduğunuz metinde sanatlı söyleyiş, mecaz, öznellik gibi anlatım özelliklerine neden yer verilmediğini söyleyiniz.

Cevap: Metin öğretici metin türünde yazılmıştır. Bu yüzden sanatlı söyleyişlere yer verilmemiştir. Şiir olsaydı bunlar yer alırdı.

7. Metnin tema ve konusunu belirleyiniz.
Cevap: Tema: Türkçenin tarihi gelişimi
Konusu: Eski Türkçenin etkili olduğu yüzyıllar,  hangi devirleri içine aldığı; Orta Türkçenin Kuzey-doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi olarak ikiye ayrıldığı, özellikle Türkiye Türkçesinin içinde bulunduğu Batı Türkçesinin gelişimidir.
DİLBİLGİSİ
Türkiye Türkçesinin gelişmesi içinde Yeni Lisan Hareketi’nden sonra en geniş çalışma Dil İnkılabı’dır. 1928’de Latin alfabesinin kabulü 1932’de Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin (Türk Dil Kurumu) kuruluşu bu hareketin önemli halkalarıdır.
Yukarıdaki parça okuduğunuz metinden alınmıştır. Bu parçada geçen noktalama işaretlerinin
parçadaki kullanım amaçlarını açıklayınız.

 
Nokta (.) Bitmiş cümlelerin sonuna konmuş.
Kesme işareti () Özel isimler ve tarihlerden sonra gelen çekim eklerini ayırmak için kullanılmış.
Parantez İşareti: Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgili olmayan açıklamalar için kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.