10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 12 MEB Yayınları

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

Bu yazıda “10. sınıf İngilizce çalışma kitabı cevapları sayfa 12 MEB Yayınları” MEB Yayınları 10. sınıf İngilizce dersi çalışma COUNT ME IN WORKBOOK 10th Grade kitabında yer alan soruların cevaplarını (sayfa 12) yazdık. 10. sınıf çalışma kitabı 1. ünite SCHOOL LIFE  ünitesi cevapları sayfa 12 cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Soruların Türkçe çevirileri da yazılıdır.

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 12 MEB Yayınları

SAYFA 12 CEVAPLAR

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 12 MEB Yayınları

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 12
10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 12

SAYFA 12 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ

1. I get up in the morning. (What time/usually?)
2. Bob walks to school. (How often?)
3. Walter does his homeworks in the evenings. (When?)
4. They usually miss the school bus. (Why?)
5. I and my best friend have lunch. (Where?)
6. Olivia comes from Scotland. (Where?)

ÇEVİRİSİ:

1. Sabahları kalkarım. (Ne zaman / genellikle?)
2. Bob okula yürür. (Ne sıklıkla?)
3. Walter, ev ödevlerini akşamları yapar. (Ne zaman?)
4. Genellikle okul otobüsünü özlüyorlar. (Niye ya?)
5. Ben ve en yakın arkadaşım öğle yemeği yiyoruz. (Nerede?)
6. Olivia İskoçya’dan geliyor. (Nerede?)

İNGİLİZCESİ

1. My father …………………….. (work) in a bank. My mother …………………….. (work) in a shop.
2. What time …………………….. the banks …………………….. (close) in Turkey?
3. The swimming pool …………………….. (open) at 7.00 and ……………………..(close) at 19.00 every day.
4. My sister …………………….. (have) a car but she …………………….. (not/use) it very often.
5. I …………………….. (not/understand) the word ‘ratio’. What …………………….. (‘ratio’/mean)?
6. The Sun …………………….. (not/go around) the Earth. The Earth …………………….. (go around) the Sun.
7. How many languages …………………….. you …………………….. (speak)?
8. Teacher: Where …………………….. you …………………….. (come) from?
Student: I …………………….. (come) from Turkey.
9. Rice …………………….. (not/grow) in Britain. It …………………….. (grow) in India.

10. SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.