10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 46-47 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 46-47 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıncılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 46-47 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 46 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

I. Read the letters again. Fill in each gap with the correct name. Write Frank, Edward, Caroline
or Mollie.
1. ..Mollie… has a problem with his/her sister.
2. ..Frank. has a problem with his/her flatmate.
3. …Caroline…. has a health problem.
4. ..Edward… has a problem with a tight-fisted friend.
5. ….Mollie……. gets angry when he/she can’t find his/her clothes.
6. ….Frank… is angry because the flat is not clean.
7. …Edward … is angry because his/her friend never pays bills.
8. …Caroline.. is feeling extremely stressed these days.

J. Imagine you are Abby and you must reply to the letters in activity H. Read them again and write a letter of advice for each one.
Abby is always here to help you.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

I. Harfleri tekrar okuyun. Her boşluğu doğru adla doldurun. Frank, Edward, Caroline yaz
veya Mollie.
1. ..Mollie … kız kardeşiyle bir sorunu var.
2. ..Frank. ev arkadaşı ile bir sorunu var.
3. … Caroline …. bir sağlık sorunu yaşıyor.
4. ..Edward … eli sıkı bir arkadaşıyla sorun yaşıyor.
5. …. Mollie ……. kıyafetlerini bulamayınca sinirlenir.
6. …. Frank … daire temiz olmadığı için kızgın.
7. … Edward … kızgın çünkü arkadaşı asla faturaları ödemiyor.
8. … Caroline .. bu günlerde aşırı derecede stresli hissediyor.

J. Abby olduğunuzu ve H aktivitesindeki mektupları yanıtlamanız gerektiğini hayal edin. Tekrar okuyun ve her biri için bir tavsiye mektubu yazın.
Abby sana yardım etmek için her zaman burada.


SAYFA 46 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

K. Look at the sign below and answer the question.

Where can you see this sign?

OBEY THESE RULES

1. WATCH YOUR CHILDREN
2. USE THE RESTROOMS NEAR THE POOL
3.DON’T SWIM ALONE
4.NO RUNNING
5. NO DIVING
6. NO ROUGH PLAY

L. Look at the sign again and choose the correct answer.
What is the purpose of this sign?

a. To describe the rules and regulations at the swimming pool. DOĞRU CEVAP
b. To give advice to swimmers in the sea.
c. To give swimmers information about the correct swimming techniques.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

K. Aşağıdaki işarete bakın ve soruyu cevaplayın.

Bu işareti nerede görebilirsin?

BU KURALLARA UYUN

1. ÇOCUKLARINIZI İZLEYİN
2. HAVUZUN YAKININDAKİ DİNLENME ODALARINI KULLANIN
3. YALNIZCA YÜZMEYİN
4. KOŞU YOK
5. DALIŞ YOK
6. KABA OYUN YOK

L. İşarete tekrar bakın ve doğru cevabı seçin.
Bu işaretin amacı nedir?

a. Yüzme havuzundaki kuralları ve düzenlemeleri açıklamak. DOĞRU CEVAP
b. Denizde yüzücülere tavsiyelerde bulunmak.
c. Yüzücülere doğru yüzme teknikleri hakkında bilgi vermek.

M. Aşağıdaki cümleleri işarete göre tamamlayınız.


M. Complete the following sentences according to the sign.

1. Parents should …WATCH.. their children at all times.
2. Swimmers should use the ..RESTROOM…. . They are near the pool.
3. Never ..SWIM.. alone. That’s dangerous.
4. Don’t ..RUN…. around the pool. You may fall down and get injured.
5. Don’t ..DIVE. into the pool. You may bump your head.
6. You should avoid ..ROUGH…… play in or around the pool. That’s too risky.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Ebeveynler çocuklarını her zaman … İZLEMELİDİR.
2. Yüzücüler ..RESTROOM …. ‘u kullanmalıdır. Havuzun yanındalar.
3. Asla .. SWIM .. yalnız. Bu tehlikelidir.
4. Havuzun etrafında .. KOŞMAYIN. Düşebilir ve yaralanabilirsiniz.
5. DALIŞ YAPMAYIN. havuzun içine. Kafanı çarpabilirsin.
6. Havuzun içinde veya çevresinde .. YÜKSEK …… oynamaktan kaçınmalısınız. Bu çok riskli.


N. Work in pairs. Look at the sign again and take turns to talk about the rules and regulations.
Start as follows.

If you want to use our swimming pool, you must/ mustn’t …………………………………………………………….
If you want to use our swimming pool, you mustn’t go deep into the ground.
If you want to use our swimming pool, you mustn’t swim alone.
If you want to use our swimming pool, you mustn’t do a joke with friends.
If you want to use our swimming pool, you mustn’t run around the pool.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

N. Çiftler halinde çalışın. İşarete tekrar bakın ve sırayla kurallar ve düzenlemeler hakkında konuşmak için gidin.
Aşağıdaki gibi başlayın.

Yüzme havuzumuzu kullanmak istiyorsanız, yapmamalısınız / yapmamalısınız …………………………….. ……………………………..
Yüzme havuzumuzu kullanmak istiyorsanız, yerin derinliklerine inmemelisiniz.
Yüzme havuzumuzu kullanmak istiyorsanız, yalnız yüzmemelisiniz.
Yüzme havuzumuzu kullanmak istiyorsanız arkadaşlarla şaka yapmamalısınız.
Yüzme havuzumuzu kullanmak istiyorsanız havuzun etrafında koşmamalısınız.


O. Work in groups of 4. Take turns to talk about the household chores that your family members are responsible for. Make sentences as in the example.

My brother is responsible for setting the table.
My father is responsible for grocery shopping.
My father is responsible for cleaning the garage.
My mother is responsible for cooking
I am responsible for keeping my room clean and tidy.
I am responsible for helping my parents.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

O. 4 kişilik gruplar halinde çalışın. Sırayla aile üyelerinizin sorumlu olduğu ev işleri hakkında konuşun. Örnekteki gibi cümleler kurun.

Kardeşim sofrayı hazırlamaktan sorumlu.
Bakkal alışverişinden babam sorumludur.
Garajın temizliğinden babam sorumludur.
Annem yemek pişirmekten sorumludur
Odamı temiz ve düzenli tutmaktan sorumluyum.
Aileme yardım etmekten ben sorumluyum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir